Medlemscirkular: Fackförbundet Jyty utlyser ett nytt övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn

​Fackförbundet Jyty utlyser ett nytt en vecka långt övertids- och skiftbytesförbud, som inleds måndagen 21.3.2022 kl. 00.01 och slutar söndagen 27.3.2022 kl. 23.59. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller för alla Jyty-medlemmar som arbetar i följande avtalsbranscher:

•    Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA  
•    Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
•    Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
•    Kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
•    Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet)

Utanför övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats tjänsteinnehavarna för kommunsektorns avtal. Utanför förbudet har avgränsats arbetsuppgifter, som om de blev ogjorda skulle förorsaka fara för människors liv eller hälsa. Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten som gäller allmän säkerhet eller säkrande av egendom, vilka det inte är möjligt att förflytta till senare tidpunkt.

Med övertids- och skiftbytesförbudet vill man sätta fart på framskridandet av kommunsektorns förhandlingar och uppnå ett förhandlingsresultat. Kommunsektorns huvudförhandlingsorganisationer JAU (JHL och Jyty) och FOSU har tillsammans meddelat om övertids- och skiftbytesförbudet.

Vad innebär övertids- och skiftsbytesförbudet?

Under
övertids- och skiftbytesförbudet vägrar Jytys medlemmar att utföra
övertidsarbete och byta arbetsturer. Under förbudet avtalar inte
arbetstagarna med arbetsgivaren om att utföra övertidsarbete eller byta
arbetsturer. Också utförande av ”grått övertidsarbete” är förbjudet. De
som har flextid utför högst den dagliga arbetstid man avtalat om,
ackumulerar alltså inte flextid. I övrigt sköter medlemmarna sitt arbete
som normalt. Man kommer till arbetet och avlägsnar sig därifrån exakt i
enlighet med arbetsskiftet som noterats i arbetsskiftslistan.

Jyty strävar efter ett löneprogram för låglönebranscherna

Fackförbundet
Jyty strävar efter rejäla löneförhöjningar samt ett mångårigt
löneprogram för låglönebranscherna. För Jyty är det viktigt att alla
branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar.
Till de lägsta lönerna vill man ha högre förhöjningar också genom en s k
blandlinjelösning, varvid förhöjningarna för de lägre lönerna betalas
som ett eurobelopp till en viss gräns och först för de högre lönerna
procentuellt.

Dessutom försöker Jyty i förhandlingarna få klara
korrigeringar av bl a arbetstiderna och möjligheterna till
distansarbete. Också personalrepresentanternas position bör förbättras
nu när kommunsektorn står inför förändringar och de nya välfärdsområdena
inleder sin verksamhet i början av år 2023. Familjeledighetsreformen
inverkar också på bestämmelserna i kollektivavtalet.

I
avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre
huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn, Den offentliga sektorns union
JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns
utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation
SOTE. Motparten arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Kommun-
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Anvisningar om annat förbunds stridsåtgärder

Fackförbundet
Jytys medlemmar utför inte arbeten som hör till medlemmar i
stridsåtgärder för ett annat fackförbund. Jyty-medlemmarna går normalt
till arbetet och utför endast sitt eget arbete och sina egna
arbetsuppgifter. Jytys medlemmar ersätter inte andras arbete genom att
förändra sina arbetsturer, genom att göra övertid eller öka
arbetstakten. Om denna princip har gemensamt avtalats inom
fackföreningsrörelsen.

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Följ med avtalsförhandlingarna: