Medlemscirkulär: Fackförbundet Jyty lämnade strejkvarning för 15 privatskolor i Helsingfors i den privata undervisningssektorn

​Fackförbundet Jyty lämnade tillsammans med OAJ och JHL en strejkvarning för den privata undervisningssektorns kollektivavtal för 15 privatskolor i Helsingfors. Det tas till strejk för att få ett avtal till stånd. Arbetsnedläggelsen gäller arbetsskift som börjar mellan tisdagen 3.5.2022 kl. 00.01 och tisdagen 10.5.2022 kl. 23.59. Arbetsnedläggelsen pågår till slutet av avslutande arbetsskift. Arbetsuppgifter hos följande arbetsgivare är i strejk (skolstadiet inom parentes):

OBS! Strejken har på arbets- och näringsministeriets (ANM) beslut uppskjutits två veckor att hållas 3-10.5.2022.

•    Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Apollo samskolas grundskola och gymnasium)
•    Englantilaisen koulun säätiö sr (Engelska skolan – The English School of Helsinki, grundskola och gymnasium)
•    Maanviljelyslyseon Osakeyhtiö (Helsingin yhteislyseos grundskola och gymnasium)
•    Helsingin uusi yhteiskoulu osakeyhtiö (Helsingin uusi yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
•    Herttoniemen Yhteiskoulu ja Reaalilukio Oy (Samskolan Herttoniemen yhteiskoulu och gymnasiet Herttoniemen yhteiskoulu)
•    International School of Helsinki (grundskola och gymnasium)
•    Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen Oy (Tyska skolan i Helsingfors, grundskola och gymnasium)
•    Kulosaaren Yhteiskoulu Oy (Samskolan Kulosaaren yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
•    Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Samskolan Lauttasaaren yhteiskoulu och gymnasiet Lauttasaaren yhteiskoulu)
•    Munkkiniemen koulutussäätiö sr. (Samskolan Munkkiniemen yhteiskoulu, grundskola och gymnasium)
•    Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys ry (Samskolan Oulunkylän yhteiskoulus grundskola och gymnasiet Oulunkylän yhteiskoulu)
•    Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy (Samskolan Pohjois-Haagan yhteiskoulus grundskola och Pohjois-Haagan yhteiskoulus gymnasium)
•    Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiö (Samskolan Helsingin suomalainen yhteiskoulu – grundskola och gymnasium)
•    Töölön yhteiskoulu osakeyhtiö (Samskolan Töölön yhteiskoulus grundskola och gymnasium)
•    Viipurin Reaalikoulu Oy (Samskolan Maunulan yhteiskoulu och Helsingfors matematikgymnasium)

Utanför stridsåtgärderna avgränsas uppgifter som kan förorsaka fara för medborgares liv, hälsa, säkerhet eller egendom.

Läs mer: Ofta frågat om strejk

Strejkbidrag 160 euro för varje strejkdag

Fackförbundet Jyty säkrar sina medlemmars ekonomi genom att betala strejkbidrag till de medlemmar som deltar i strejken. Om ansökningsanvisningar för strejkbidraget informeras de som är med i strejken per e-post. Om strejkbidraget informeras också på förbundets webbsidor. Strejkbidragets belopp är 160 euro för varje strejkdag. Man kan ansöka om strejkbidraget när strejken upphört. Strejkbidrag får man om man anslutit sig som medlem i Jyty senast sju dagar innan strejken inleds.

Läs mer: Anvisningar för ansökan om strejkbidrag

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi


Följ med avtalsförhandlingarna: