Medlemscirkulär: Fackförbundet Jyty lämnade en ny strejkvarning för arbetsuppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och undervisning i 10 städer

​Fackförbundet Jyty lämnade en ny strejkvarning för kommunsektorn om en veckolång strejk 3-9 maj. Strejken som Jyty utlyst gäller uppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och undervisning i tio städer. Med påtryckningsmetoderna vill man inverka på att få till stånd en avtalslösning i kommunsektorn. De som deltar i strejkvarningen utöver Fackförbundet Jyty är Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU. De strejkgränser Jyty har ställt upp avviker från andra förbunds strejkgränser, så följ bara de strejkgränser Jyty meddelar. Strejken börjar om man inte före det uppnått samförstånd i kommunsektorns arbetsvillkorskonflikt.

Strejken som Jyty utlyst räcker i sju dygn under tiden 3.5–9.5.2022. Strejken gäller för arbetsskift som börjar mellan tisdagen 3.5.2022 kl. 00:01 och måndagen 9.5.2022 kl. 23:59. Strejken pågår till slutet av avslutande arbetsskift.

Med i strejken som Jyty utlyst är arbetsuppgifter inom småbarnspedagogik, utbildning och undervisning, inklusive också alla arbetsuppgifter för tjänsteinnehavare och arbetstagare inom administrationen för undervisning, utbildning och småbarnspedagogik för följande arbetsgivare:

•    Esbo stad
•    Helsingfors stad
•    Grankulla stad
•    Vanda stad
•    Uleåborg stad
•    Rovaniemi stad
•    Jyväskylä stad
•    Tammerfors stad
•    Åbo stad
•    Kuopio stad

Utanför stridsåtgärderna avgränsas uppgifter, som kan förorsaka fara för medborgares liv, hälsa, säkerhet och egendom.

Obs. Om denna strejk genomförs under meddelad tidpunkt, dvs att arbetsministern inte skjuter upp starttidpunkten, inleds den samma dag som den strejk i huvudstadsregionen, om vilken tidigare meddelats men som skjutits upp. Då följs i huvudstadsregionen de mer omfattande strejkgränser som meddelats för den tidigare strejken och i städer utanför huvudstadsregionen begränsningar i uppgifter inom småbarnspedagogik, undervisning och utbildning.


Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi


Följ med avtalsförhandlingarna: