Kommunbranschens avtalslösningsförslag föll

Riksförlikningsmannens avtalsförslag för kommunbranschens allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal (AKTA) har fallit. Sote rf, dvs en förhandlingsorganisation som består av Tehy och SuPer fällde riksförlikningsmannens förlikningsförslag.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala gav ett avtalslösningsförslag på måndagen 27.4. Som förutsättning för att få det förverkligat hade hon att alla förhandlingsparter i sina styrelser borde ha godkänt det senaste 30.4 kl. 12.00.

Jyty skulle för egen del ha varit redo att godkänna avtalet. Jytys ordförande Maija Pihlajamäki anser det vara beklagligt att inget avtal uppstod. Inom kort väntas beslut om när man eventuellt återvänder till förhandlingsbordet eller om förhandlingarna fortsätter först efter semestrarna. Jyty önskar att KT Kommunarbetsgivarna återvänder till förhandlingsbordet tillsammans med de organisationer som är beredda att hitta en lösning.

KT Kommunarbetsgivarna och Offentliga branschens union JAU rf, som består av löntagarorganisationerna Jyty och JHL, Akavas JUKO rf och Sote rf som bildats av Tehy, SuPer och Spal, har förhandlat om kollektivavtalet.

I de branscher som Jyty representerar har man uppnått förhandlingsresultat i totalt ungefär hälften av avtalen. Ett förhandlingsresultat har inte ännu uppnåtts i kommunbranschens AKTA och TS, inte heller i följande kollektivavtal, vilka är i ett s k avtalslöst tillstånd: Avainta rf:s AVAINTES, Den privata hälsovårdsbranschens kollektivavtal, Den privata socialvårdsbranschens kollektivavtal, Kyrkans KyrkTAK, Kevas kollektivavtal, Seure Bemanning Ab:s kollektivavtal och Arbetshälsoinstitutets kollektivavtal.

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.

Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Läs mer: Ingen uppgörelse inom den kommunala sektorn (valtakunnansovittelija.fi)