Kommunbranschen får löneförhöjningar enligt den allmänna linjen och kiky-timmarna tas bort – Jyty godkände förhandlingsresultatet

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty rf:s förbundsfullmäktige godkände kommunbranschens förhandlingsresultat torsdagen 28.5. Kommunbranschens avtal berör över 400 000 arbetstagare och är i kraft 1.4.2020-28.2.2022 (23 mån). I förhandlingarna uppnåddes förhöjningar enligt den allmänna linjen och bla de s k kiky-timmarna togs bort.

"Förhandlingsresultatet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), som är den största branschen Jyty förhandlar om, är med beaktande av kriserna minst sagt bra när man beaktar coronasituationen som har skakat hela finska samhället på ett oöverträffat sätt", betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

"Avtalsförhandlingarna var allt annat än lätta. Vem hade trott, när vi i slutet av förra året inledde förhandlingsrundan, att vårmånaderna skulle se ut som de gjorde. Man höll på att tappa tron när Sote rf förkastade riksförlikningsmannens förslag, men efter långt och segt slit kom vi äntligen i mål", relaterar Pihlajamäki till förhandlingsprocessen.

"Förhandlingarna överskuggades speciellt av coronaepidemin och som en följd av denna Finlands kanske värsta ekonomiska kris sedan 90-talet. De har lett till massiva sparåtgärder med samarbetsförhandlingar samt permitteringar och avbrott i lönebetalningen på många olika orter och arbetsplatser", anmärker Pihlajamäki.

"I denna situation var det viktigt att vi i förhandlingarna uppnådde förhöjningar i enlighet med den allmänna linjen vid sidan av avlägsnandet av kiky-timmarna som det omtalade konkurrenskraftsavtalet fört med sig", säger Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa.

Det finns två allmänförhöjningar: 1.8.2020 är förhöjningen 26 €, dock minst 1,22 %. 1.4.2021 är förhöjningen 1 %. Den lokala justeringspotten är 0,8 % och bör fördelas så jämt som möjligt mellan lönebilagorna. Kiky-förlängningen av arbetstiden avlägsnas redan 30.8.2020 och då blir arbetstiden i kontorsarbete 36 h 15 min och i allmän arbetstid 38 h 15 min.

"Det goda med förhandlingsresultatet är att målen uppnåddes med möjligast stora allmänförhöjningar. Dessutom förbättras speciellt de lågavlönade branschernas situation med löneförhöjningen i eurobelopp. Det blir också en förhöjning av minimilönerna", berättar Lounasmaa.

Sote-avtalet avtalades att bli en skild avtalsbransch, som är i kraft 1.9.2021-28.2.2022. Av Jytys yrkesbenämningar överflyttas exempelvis avdelningssekreterare, hälsovårdssekreterare, lokalvårdare, materialansvariga, hemvårdare och närvårdare till sote-avtalet. Jyty är avtalspart i sote-avtalet. I anställningsvillkoren följs AKTA:s villkor till och med 31.12.2022, om parterna inte avtalat om annat. Det tekniska avtalet (TS) och avtalet för timavlönade (TIM-AKA) förenas till ett avtal för den tekniska branschen från och med 1.3.2022. Småbarnspedagogikens lärare och förmän överförs till UKTA från och med 1.9.2021.

Enligt Jytys ordförande Maija Pihlajamäki får man genom avtalslösningen arbetsro på kommunfältet och kan se allt mer tillförlitligt på kommande månader. Kommunbranschens avtalslösning har dessutom inverkan på de andra öppna avtalen i de offentliga och privata branscherna, om vilka Jyty förhandlar och förhoppningsvis snart kan ro i land.

"Till medlemsfältet går samtidigt ett tack för arbetet ni gjort i många sektorer för grund- och välfärdstjänsterna och i många branscher runt om i Finland. Allt arbete är lika värdefullt oberoende av yrkesbenämning. Det är bara enade som vi får Finland på fötter igen och klarar oss ur krisen."

Samma ansvarskänsla förväntas också av landets regering när man besluter om kommunernas återhämtning. Det är meningen att presentera regeringens fjärde tilläggsbudget för riksdagen i början av juni. I och med coronakrisen håller kommunernas ekonomi att hamna i kris om inte regeringen skrider till kraftiga stödåtgärder.

Tilläggsinformation om avtalets innehåll:

Tilläggsinformation för media:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.