Jyty-valet 2020 – inverka på ditt förbunds verksamhet!

Nu har
du möjlighet att delta i och inverka på beslutsfattandet i ditt eget
fackförbund Jyty. I Jyty arrangeras val av förbundsfullmäktige på hösten
25.9-8.10.2020. Röstningen i Jyty-valet sker enkelt genom ett elektroniskt
valsystem. Alla medlemmar har en röst och röstningen sker i det egna
valdistriktets val. De som fått mest röster blir valda.

Man kan
ställa upp som kandidat i Jyty-valet från 29.5 kl. 12 till 11.9 kl. 12. Alla
Jyty-medlemmar har möjlighet att ställa upp som kandidat. Förhoppningsvis
deltar så många som möjligt i Jyty-valet – som kandidat och genom att rösta.

> Läs mer om Jyty-valet!