Jyty: Uleåborgs skolsekreterares arbete får inte utlokaliseras till Monetra

Enligt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty får inte skolsekreterarnas arbete i Uleåborg utlokaliseras till Monetra, såsom Uleåborgs stadsstyrelse har föreslagit för stadsfullmäktige i föredragningslistan för mötet som ska hållas 28.9. Skolsekreterarna i Uleåborg har själva upprepade gånger motsatt sig överföringen och ansett förslaget vara vansinnigt. Jyty förundrar sig över varför man inte lyssnar på åsikterna bland Uleåborgs skolsekreterare och skolornas undervisningspersonal.

En skolsekreterare är i praktiken en fast del av skolornas vardagliga och internt utförda arbete. I praktiken fungerar en skolsekreterare som rektorns och lärarnas närmaste arbetskamrat.

"Det finns ingen orsak att till andra organisationer avskilja arbetstagare som utför liknande arbete och fungerar i samma utrymmen, såsom i fallet med skolsekreterarna", betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Enligt Jytys ordförande får man inte utlokalisera skolsekreterarnas arbete om man vill säkra funktionaliteten i skolornas arbete. Det finns en stor risk att exempelvis det arbete skolsekreterarna utför, vilket nu utförs flexibelt i vardagen, förändras på Monetra till extra arbete och blir avgiftsbelagt. Detta kan inte vara en bra lösning ens för Uleåborgs stad, som desperat söker inbesparingar i personalutgifterna. Det finns också en risk att skolsekreterarnas arbete bara överförs till lärare och rektorer.

Skolsekreterarna är redo att effektivera sitt arbete och ta i bruk exempelvis en Uleåborgsmodell, utvecklad enligt den s k Helsingforsmodellen, där centralisering har gjorts på den egna administrationen och man använder sig av s k processledarskap. Skolsekreterarnas arbete kan på så vis utvecklas också internt.

Alla arbetstagarorganisationer motsätter sig i sitt gemensamma utlåtande en överföring av skolsekreterarna till Monetra. Arbetstagarorganisationerna ser det som en risk att priset på de uppgiftshelheter som överförs till Monetra Oulu Oy snabbt stiger från det ursprungliga.

OAJ:s lokalförening i Uleåborg, som också förhåller sig väldigt kritisk till förslaget att överföra skolsekreterare till Monetra, har tagit ställning för skolorna, lärarna och rektorerna i Uleåborg. OAJ:s lokalförening anser i sitt ställningstagande att Uleåborgs stads beredande av beslutsfattandet i ärendet är väldigt tvivelaktigt.

Jyty har en betydande representation i yrkesbranschen för fostran och utbildning, där den vanligaste yrkesbenämning hos Jyty-medlemmar är skolsekreterare. Övriga yrkesbenämningar i branschen är bl a kanslist, barnledare, skolgångshandledare och -assistent.

Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jytys regionombudsman Jarmo Raappana (Uleåborgs filial), tel. 0500 584 496, jarmo.raappana@jytyliitto.fi