Jyty: Småbarnspedagogikens utmaningar förvärrar arbetskraftsbristen på barnvårdare

​Fortsatt brådska, resursbrist, utmanande situationer och hot om våld är problem som blir allt värre i fostrings- och utbildningssektorn. Samtidigt förvärrar de ytterligare arbetskraftsbristen, som man redan upplever på många arbetsplatser inom exempelvis småbarnspedagogiken.

– Man bör ta itu med arbetsförhållandena innan situationen leder till att småbarnspedagogikens barnvårdare smiter iväg till andra uppgifter eller till och med att en del helt och hållet låter bli att söka sig till branschen, konstaterar Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Enligt Jytys medlemsenkät för fostrings- och utbildningssektorn upplevde över 60 % av de som svarade att den största utmaningen för deras arbete är brådska, resursbrist och stora grupper.

Resursbristen förorsakar fortsatt brådska. Tiden räcker inte till för att iaktta enskilda barn. Vikarier eller assistenter tas inte tillräckligt eller så får man helt enkelt inte tag på sådana på grund av arbetskraftsbristen.

– Det är ohållbart att daghemmens barnvårdare drunknar i arbetsbördan, säger Voima.

Över hälften av de yrkesmänniskor i fostrings- och utbildningssektorn som svarat på medlemsenkäten upplever att utmanande situationer och våld eller hot om våld är en av arbetets avigsidor.

Barnens och de ungas ökade beteendestörningar, neuropsykiatriska svårigheter och att problemen blir alltmer varierande samt våld eller hot om våld ökar arbetets belastning. En tilläggsbelastning orsakas av vissa föräldrars dåliga, till och med hotfulla beteende.

– Tillräckliga personalresurser skulle hjälpa att förebygga utmanande och våldsamma situationer, påpekar Voima.

Nästan en tredjedel av de som svarade upplevde också att arbetet inte uppskattas tillräckligt. Som utmaningar upplevdes exempelvis brist på förberedelse- och planeringstid, dåligt ledarskap, låg lönenivå samt känslor av otillräcklighet och mental belastning.

Trots utmaningarna finns också positiva sidor i arbetet. Över hälften av de som svarat berättade att arbetets goda sida är själva barnen. Arbetskamraterna ger krafter och hjälper att orka i den stressiga arbetsvardagen. Också en mångsidig och självständig arbetsbild ökar arbetets meningsfullhet.

– Småbarnspedagogikens barnvårdare utför sitt arbete med yrkesskicklighet och hjärta. För vissa barn kan de vara en av få trygga vuxna. Det skulle vara hög tid att ge branschens yrkesmänniskor den uppskattning de förtjänar, vilket också skulle synas i lönenivån, anmärker Voima.

Medlemsenkäten besvarades av Fackförbundet Jytys medlemmar, som arbetar i fostrings- och utbildningssektorn, exempelvis i daghem och den grundläggande undervisningen.

Tilläggsinformation:

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Fackförbundet Jytys regionombudsman, koordinator för branschgruppen för fostring och utbildning
Minna Eskelinen, tel. 040 554 7606, minna.eskelinen@jytyliitto.fi

*Jyty är ett
fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, den privata
sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher
är sekreterar-, administrations- och ikt-arbete, ungdoms- och
organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen,
biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är
medlemsförbund i STTK.