Fackförbundet Jyty fick av sina medlemmar en flod av kort till Orpo – ”Vi håller på att få ett samhälle av illamående”

Jyty har närmat sig statsminister Petteri Orpo, för att få en lösning på arbetsmarknadssituationen. Som stöd för sitt budskap har Jyty från sina medlemmar fått hundratals kort att ge till statsministern.

– Centrala teman i meddelandena vi fått från medlemmarna är rädsla för framtiden samt oro över försörjningen och den ökade ojämställdheten. Regeringen måste verkligen lyssna på dessa bekymmer, som mer omfattande berättar om folkets känslor just nu, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Jyty har skickat en begäran om att få träffa Orop, så att förbundet kan förmedla nästan 400 postkortsmeddelanden som adresserats till regeringen.

– Korten innehåller viktiga och personliga erfarenheter om den nuvarande situationen. Våra medlemmar vill med dessa kort ge sin egen insats för att lösa situationen och för att vi ska förstå varandra, säger Voima.

– Det är just det det är fråga om i den riktiga Finlandsmodellen, alltså att bygga tillsammans. Låt oss fortsätta med det, tillägger Voima.

Som Finlands äldsta fackförbund i kommunsektorn har Jyty enligt Voima långa och fungerande traditioner som byggare av ett välfärdssamhälle.

– En av våra medlemmar skrev att fortsätter det så här så får vi ett samhälle av illamående. Regeringens åtgärder prövar vissa folkgrupper på ett sätt vi inte sett tidigare, säger Voima.

– Historien har lärt oss att man genom samarbete uppnår de bästa och hållbara resultaten. Vi tror att Finlands framtid baserar sig än mer på en fungerande dialog. ”Genom förhandling till samförstånd för att få Finland framåt”, som en av våra medlemmar skrev på sitt kort, påpekar Voima.

Voima träffade statssekreterare Nykänen på onsdagen

Jytys ordförande Jonna Voima diskuterade med statssekreterare Mika Nykänen i onsdags. Regeringen har skickat Nykänen på förbundsrunda för att reda ut hur förhandlingarna om lönemodellen skulle kunna fortsätta.

– Vi hade en god och konstruktiv diskussion. Vi är i en situation där det är skäl att ta ett steg mot en lösning. Förhandlingarna om arbetsmarknadsmodellen måste enligt Jytys syn inledas så snart som möjligt, kommenterade Voima.

– Så här i efterdyningarna av kvinnodagen och jämställdhetsdagen måste man ställa frågan om regeringen verkligen vill främja en lagstiftning, som om den förverkligas förlänger arbetsfredsstörningar och betydligt försvårar förverkligandet av vårt gemensamma mål – lika lön för lika arbete.

– Den planerade lagnoteringen tjänar ingen – inte arbetsgivarna, inte arbetstagarna, inte det finländska samhället, konstaterar Voima.

Läs artikeln pä finska: Jyty-medlemmarnas budskap till statsministern: Arbetslivsförsvagningarna ökar illamåendet och ojämställdheten

Tilläggsinformation från Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: