Jyty inledde kommunsektorns avtalsförhandlingar

Jyty inledde förhandlingar om kommunbranschens arbets- och tjänstekollektivavtal tisdagen 14.1.2020 tillsammans med de övriga huvudavtalsorganisationerna. Huvudförhandlingsgruppen sammanträdde kl. 14 i Kommunhuset i Helsingfors.

Förhandlingsparter är
KT Kommunarbetsgivarna samt kommunbranschens huvudavtalsorganisationer
Offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL), Kommunsektorns utbildade
vårdpersonal KoHo (Tehy och Super) och Förhandlingsorganisationen för
offentliga sektorns utbildade FOSU.

Som huvudförhandlingsgruppens ordförande fungerar kommunbranschens arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

I huvudförhandlingsgruppen representeras Jyty av ordförande Maija Pihlajamäki och intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa.

I den första
förhandlingen diskuterades bl a den allmänna avtalssituationen,
organiseringen av förhandlingarna, arbetsgruppernas arbete,
kiky-timmarna, avtalsperiodens längd och lokalt avtalande.
Arbetsgrupperna fortsätter sitt arbete. Följande möte för
huvudförhandlingsgruppen är 12.2 kl. 8-10.

Jyty förhandlar i två betydande avtal för kommunbranschen, det allmänna arbets- och tjänstekollektivavtalet AKTA och den kommunala tekniska personalens avtal TS.

Jyty publicerade då förhandlingarna inleddes 14.1.2020 ett pressmeddelande:
Jyty: Ordentlig löneförhöjning, kiky-timmarna bort

Följ avtalsförhandlingarna på Jytys webbsidor:
Avtalsförhandlingarna 2020