Jyty beviljade 22 bibliotek stöd för ungas läskampanj

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty beviljade totalt 110 000 euro i stöd för ungas läskampanj, genom vilken man anställer unga till allmänna bibliotek för att främja barns och ungas läskunnighet och läsande. Jyty valde för läskampanjen 22 bibliotek bland 72 ansökningar, där varje får 5000 euro.

Ifjol beslöt Jyty till äran av sitt 100-års jubileumsår att donera 100 000 euro till ungas läskampanj, vars avsikt är att förebygga ungas marginalisering, betona betydelsen av läskunnighet som en förebyggare av marginalisering samt ta fram bibliotekens betydande roll i samhällets bildningsarbete. Läskampanjen förverkligas i samarbete med Finlands biblioteksförening.

– Bibliotekens ansökningar var så bra och det kom så många att man beslöt att höja anslaget med ytterligare 10 000 euro. På så sätt fick vi med totalt 22 bibliotek på stora och små orter runt om i landet, säger Jytys organisationschef Ari Sauros.

De ungas huvudsakliga arbete i läskampanjen är att främja läsande och läskunnighet. En ung som anställs bör vara minst 18 år och i enlighet med ungdomslagen högst 29 år. Arbetet kan vara på heltid eller deltid och de unga betalas i enlighet med det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), som Jyty förhandlat fram.

– Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att främja läsande och läskunnighet i exempelvis bibliotek, skolor eller daghem. De unga kan fungera som exempelvis läsare på en sagotimme eller göra mycket annat, såsom ge boktips och läsrekommendationer eller arrangera författarbesök och workshops. Språket är i allmänhet finska, men i tvåspråkiga Kristinestad också svenska. Centralbiblioteket Oodi anställer å sin sida en ung med invandrarbakgrund, berättar Sauros.

Läskampanjen börjar på Minna Canths och jämställdhetens dag 19.3.2019 då man önskar att biblioteken också inleder sysselsättning av unga. Samma dag organiserar Finlands biblioteksförening en ny evenemangsdag – Biblioteksdagen, som berättar om bibliotekets arbete som främjare av jämlikhet, jämställdhet och läskunskap. Anställning av unga för läskampanjen bör förverkligas senast 30.9.2019.

Stödet beviljades för följande allmänna bibliotek:

 • Alajärvi stadsbibliotek och Vimpeli kommunbibliotek
 • Esbo stadsbibliotek
 • Eura bibliotek- och informationstjänster/Eura huvudbibliotek
 • Heinävesi kommunbibliotek
 • Joensuu regionbibliotek/huvudbibliotek
 • Jyväskylä stadsbibliotek
 • Kalajoki stadsbibliotek
 • Centrumbiblioteket Oodi
 • Kourujärvi bibliotek/Raumo stadsbibliotek
 • Villmanstrands stadsbibliotek
 • Lieto kommunbibliotek
 • S:t Michel regionbibliotek
 • Mörskoms/Pukkilas bibliotek
 • Nivala stadsbibliotek
 • Nurmijärvi kommunbibliotek
 • Uleåborgs stadsbibliotek
 • Ranua kommunbibliotek
 • Stadsbibliotek i Kristinestad
 • Tohmajärvi kommunbibliotek
 • Torneå stadsbibliotek
 • Åbo stadsbibliotek
 • Vasa stadsbibliotek

 

Tilläggsinformation:

Jytys organisationschef Ari Sauros, tel. 0400 343 424, ari.sauros@jytyliitto.fi
Jytys planerare Pekka Laukkanen, tel. 040 575 9565, pekka.laukkanen@jytyliitto.fi
Finlands biblioteksförenings verksamhetschef Rauha Maarno, tel. 044 748 1801, rauha.maarno@fla.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ca 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.