Jyty: Arbetslöshetsskyddet får inte skäras ned

​Regeringens halvtidsrapport och ramförhandlingarna om planen för
den offentliga ekonomin hålls 21.–22.4. Enligt Fackförbundet Jytys
ordförande Jonna Voima är det åtminstone inte brist på utmaningar på
regeringens förhandlingsbord. Ur Jytys synvinkel riktas speciellt
intresse mot sysselsättningsåtgärderna och arbetskraftspolitiken.

I Finland
finns i detta nu totalt ungefär 330 000 arbetslösa. För att stöda
sysselsättningen av de arbetslösa måste man enligt Voima koncentrera sig
på att satsa på kunnande. ”Till det behövs mer arbetskraftsfortbildning
och utveckling av arbetskraftstjänsterna. Dessutom kan man aldrig
betona betydelsen av det s k kontinuerliga lärandet för mycket.”

Arbetslöshetsskyddet måste enligt Voima förnyas genom uppmuntran,
inte genom att skära ned folks inkomster. ”Under de gångna åren har det
inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet skurits ned tillräckligt. Det är
skäl att minnas att redan Sipiläs regering tog bort hundra dagar från
det inkomstrelaterade och under denna regeringsperiod har man beslutat
att ta bort arbetslöshetsskyddets extra dagar.”

En förnyelse av arbetskraftsfortbildningen är enligt Voima ett av de
viktigaste tyngdpunktsområdena för tillräckligheten av kompetent
arbetskraft. Voima kräver att de arbetskraftspolitiska resurserna lyfts
till en sådan nivå där man når inte bara unga som examinerats till ett
yrke utan också åldrade arbetssökande, långtidsarbetslösa och
invandrare.

”Bara genom en aktiv arbetskraftpolitik kan vi svara på framtidens
utmaningar gällande arbetskraftens tillräcklighet. Att försvaga de
arbetslösas situation löser inte denna utmaning”, säger Voima.

*Jyty är ett
fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, den privata
sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher
är sekreterar-, administrations- och ikt-arbete, ungdoms- och
organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen,
biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är
medlemsförbund i STTK.

Tilläggsinformation: Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi