FOSU, JHL och Jyty: Fjärde strejkvarslet utvidgar de kommunala strejkerna till huvudstadsregionen – Syftet med det omfattande strejkhotet är att få fart på medlingen

De kommunala huvudförhandlingsorganisationerna FOSU och JAU (JHL och Jyty) har lämnat strejkvarsel som gäller Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla stad till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, AVAINTA-Arbetsgivarna och riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala.

Strejken varar en vecka och avses börja i huvudstadsregionen den 19 april klockan 00.01 och sluta den 25 april klockan 23.59 ifall ingen uppgörelse i de kommunala förhandlingarna nås innan dess.

Strejkvarslet gäller alla kommunala avtal: allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH), kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA), arbetskollektivavtalet för timanställda (TIM-AKA), kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal (TS). Dessutom gäller strejkvarslet för JHL:s och Jytys del dem som arbetar i kommunalt ägda bolag och omfattas av AVAINTA-avtalet eller SEURETES-avtalet.

Exceptionellt omfattande strejkhot – upp till 81 000 kommunala löntagare berörs av strejkvågen

Det här är redan fjärde gången som FOSU, JHL och Jyty varslar om strejk efter att KT avbröt kollektivavtalsförhandlingarna och tvisten överfördes till medling.

Cirka 31 000 löntagare i huvudstadsregionen omfattas av strejken.

Det är fråga om ett exceptionellt omfattande strejkhot då organisationerna tidigare har varslat om strejk också i Jyväskylä, Rovaniemi, Kuopio och Tammerfors. Dessutom har strejkvarsel utfärdats för Uleåborg och Åbo den 6–7 april. Cirka 40–50 000 kommunala löntagare omfattas av de här strejkerna.

Strejkerna genomförs inte om den kommunala sektorn når en avtalsuppgörelse innan strejken inleds. Totalt deltar upp till 81 000 kommunala löntagare runtom i Finland i FOSU:s, JHL:s och Jytys strejker.

De andra övertids- och skiftbytesförbuden som organisationerna utfärdat för hela kommunsektorn började för sin del idag måndagen den 21 mars klockan 00.01 och avslutas den 27 mars klockan 23.59.

Ministeriet har skjutit fram en del av strejkerna

För FOSU:s del har arbets- och näringsministeriet (ANM) skjutit fram strejkerna i Jyväskylä och Rovaniemi till 6–7 april. Strejkerna i Kuopio och Tammerfors skjuts fram till 12–13 april.

JHL:s och Jytys strejker i Rovaniemi och Jyväskylä genomförs den 23–24 mars, i Tammerfors och Kuopio den 29–30 mars.

Dessutom avgränsar organisationerna funktioner som kan äventyra medborgarnas liv, hälsa, säkerhet eller egendom utanför strejken.

KT avbröt förhandlingarna i slutet av februari

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT avbröt den 28 februari de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalsförhandlingarna. De kommunala löntagarna gick in i ett avtalslöst läge den 1 mars.

FOSU, JHL och Jyty har därefter aktivt sökt en lösning i avtalstvisten vid medlingsbordet och ett flertal möten med riksförlikningsmannen har ordnats.

– Alla måste förstå att det uppdämda tryck för att utveckla lönenivån som samlats under tiotals år nu måste jämnas ut. De kommunala välgörarna väntar en gång för alla inte längre på sin tur, då den aldrig verkar komma, summerar FOSU:s styrelseordförande Olli Luukkainen.

– Nu är den rätta tidpunkten att höja de kommunala lönerna rejält och införa ett löneprogram. De kommunala arbetstagarna har verkligen gjort sig förtjänta av lönehöjning. De har hållit samhällets hjul i rullning under coronapandemin och burit ansvaret för att rädda Finland med konkurrenskraftsavtalet och andra avtal, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

– Parterna har sökt en lösning hos riksförlikningsmannen men tyvärr har ingen sådan uppnåtts. För oss är det viktigt att avtalslösningen iakttar hela den kommunala personalen och garanterar den en tillräcklig löneutveckling, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Mer information och kommentarer till media

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ) 0500 652 872

Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772