Fackförbundet Jyty: Åbo stads beslut om att försämra arbetsvillkoren bör återtas

Arkea Ab, som till 98 procent ägs av Åbo stad, har meddelat att de byter kollektivavtalen till förmånligare avtal för över 1 000 arbetstagare. Hittills har fastighets- och matservicebolaget Arkea följt Avainta rf:s kollektivavtal, som allmänt följs i branschen, och som följer motsvarande avtal i kommunbranschen.

Fackförbundet Jyty godkänner inte beslutet om byte av kollektivavtal, som Åbo stads koncernsektion gjort, och som i praktiken innebär ordentliga försämringar av löner och arbetsvillkor i kvinnodominerade branscher som redan är lågt avlönade.

– Beslutet som välsignats av Åbo stads ledning är upprörande. Det bör öppnas till ny behandling, där också personalen bör höras, kräver Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

– Fackförbundet Jyty tänker vid behov försvara sina medlemmar med stridsåtgärder tillsammans med andra förbund. Vi godkänner inte en dumpning av arbetsvillkoren för lågavlönade arbetstagare, såsom städare, kockar eller institutionsvårdare, betonar Pihlajamäki.

Den i hemlighet beredda avtalsöverflyttningen stöddes i Åbo stads koncernsektion av 7 och motsades av 6 representanter. Enligt parti stöddes bytet av avtal av samlingspartiets (3), de grönas (3) och centerns (1) representanter. Överflyttningen motsades av SDP:s (3), vänsterförbundets (2) och sannfinländarnas (1) representanter.

– Det var överraskande att de gröna, men också centern, stödde kraftiga försämringar av arbetsvillkoren för lågavlönade i Åbo. Ännu nyligen dömde dessa landets regeringspartier i en motsvarande situation starkt den statsägda Postens ägarstyrning och avtalsshoppande. Nu är det dock i Åbo fråga om nedskärning av arbetsvillkoren för en ännu större grupp på över 1 000 arbetstagare, förundrar sig Pihlajamäki.

– Vi anser Åbo stads bolagiseringsbeslut vara fel, vilket också den färskaste utvecklingsgången har visat. Det finns ingen anledning för kommunerna att börja pressas av marknadskrafterna och tävla med privata företag. Vi stöder inte ens allmänt bolagisering av kommunernas tjänster, vilket lett till en osund konkurrens där resultatet fås på arbetstagarnas bekostnad, säger Jytys ordförande.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.