Digital tjänst som innehåller information om coronaviruset har öppnats för medborgarna

Den 12 mars beslöt Marins regering att man i Finland tar i bruk en digital
tjänst för medborgarna som innehåller information om coronaviruset. En enkät
för symtombedömning av sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya
coronaviruset, har öppnats i den elektroniska webbtjänsten Omaolo.fi.

Syftet med den digitala tjänsten är att i flera kanaler stärka rådgivningen
om det nya coronaviruset för medborgarna. Tjänsten kan användas med hjälp av
datorns webbläsare och med smarttelefon.

Med hjälp av tjänsten, som utvecklats av SoteDigi, Förlags Ab Duodecim och
institutet för hälsä och välfärd, är det möjligt att göra en elektronisk
bedömning av vårdbehovet. På basis av resultatet från bedömningen kan man få
anvisningar för fortsatt vård, om personen misstänker coronavirussmitta.

Symtombedömningen av coronavirussjukdomen är tillgänglig för alla Finlands
invånare, på finska och svenska. Den elektroniska symtombedömningen möjliggör
jämlik service oberoende av tidpunkt och bostadsort.

Åtgärdsrekommendationerna i enkäten för symtombedömning är nationella och
har kompletterats med lokala anvisningar, när kontakt med vårdpersonal är
nödvändig. 

Utöver en symtombedömning får man via tjänsten Omaolo också tillförlitlig
och aktuell information. Det här minskar invånarnas oro över smitta då det är
obefogat. Samtidigt underlättar tjänsten vårdpersonalens arbetsbörda och
telefonköer.