Coronablinkern har nu publicerats – ladda ner applikationen till din telefon!

Smarttelefonapplikationen Coronablinkern som ska göra det lättare att bryta
smittkedjor har publicerats. Nu kan du ladda ner Coronablinkern gratis till din
telefon från de vanligaste appbutikerna.

Coronablinkern har laddats ner i appbutikerna den 31.8.2020. Av den
anledningen kan man inte nödvändigtvis ännu hitta den med appbutikens
sökfunktion. Applikationen kan laddas ner direkt via laddningslänkarna på
webbplatsen koronavilkku.fi/sv/.

Coronablinkern har publicerats i en finsk- och en svenskspråkig version.
 En engelsk version av appen publiceras senare i höst.

Med hjälp av Coronablinkern kan människor själva bidra till att förhindra
spridningen av viruset och skydda sin egen och sina närståendes hälsa. Med
hjälp av applikationen går det snabbare att nå personer som exponerats för
viruset och att bryta smittkedjorna.

”Mobilapplikationen Coronablinkern är en del av regeringens strategi
testa-spåra-isolera-vårda. Med hjälp av appen kan exponerade personer
effektivare nås och hänvisas till vård. På så sätt kan även smittkedjorna
brytas effektivare”, säger Kirsi Varhila, kanslichef vid social- och
hälsovårdsministeriet.

Det är frivilligt att använda Coronablinkern, men ju fler som använder den,
desto större nytta medför den.

 ”Vi hoppas att så många som möjligt laddar ner appen i sin telefon”,
konstaterar Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna vid THL.

Applikationen har utvecklats av programvarubolaget Solita. I utvecklingsarbetet
deltar förutom THL även SHM, FPA och Sotedigi Oy.

Mer information och nedladdningsanvisningar: