Jytys förbundsfullmäktige: Finansieringen av de offentliga tjänsterna bör säkras och man bör satsa på arbetshälsan

I regeringsförhandlingarna har föreslagits stränga sparåtgärder för den offentliga sektorn. Fackförbundet Jytys förbundsstyrelse dömer dylika nedskärningar. Finansieringen i dagens läge räcker inte ens till att säkra viktiga offentliga tjänster för medborgarna.

Enligt Jytys förbundsstyrelse äventyrar nedskärningarna om de förverkligas jämställda offentliga tjänster, arbetsplatser, personalens arbetshälsa och människornas förtroende för det finska välfärdssamhället. Förbundsstyrelsen anser de vara beklagligt att man inte förstår den offentliga sektorns övergripande betydelse, utan i den offentliga diskussionen ser man den lätt som en utgift.

– Den offentliga sektorn skapar förutsättningar för samhällets verksamhet och producerar jämlikt nyttiga tjänster för alla medborgare. De offentliga tjänsterna kan inte räknas bara i euro, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Goda offentliga tjänster behöver kunniga och motiverade arbetstagare för att fungera. I stället för att skära ned bör man fästa uppmärksamhet vid personalresurser, ledarskap, utbildning, personalens välmående, orkande i arbetet och rättvisa löner.

– I många branscher blir personalen som producerar offentliga tjänster utmattade under sin arbetsbörda. Detta gäller också den privata sektorns aktörer, som producerar offentliga tjänster. Samtidigt bara förvärras bristen på arbetskraft. I stället för att fundera på nedskärningar borde man se till att man får tjänsterna att fungera, betonar Seija Hovi-Kuikko, ordförande i Jytys förbundsstyrelse.

– Problemet i branscher som lider av brist på arbetskraft är oftast obalansen mellan svårighetsgraden på arbetet och lönen. Väldigt krävande och tungt arbete utförs med en relativt liten lön, fortsätter Hovi-Kuikko.

Om problemen med arbetshälsan berättar exempelvis situationen i småbarnspedagogiken och socialbranschen, där människor som utbildat sig för branschen inte längre orkar utföra det arbete som motsvarar deras utbildning, för att de upplever arbetet som för tungt.

– Som en lösning på arbetskraftsbristen har man föreslagit en ökning av antalet utbildade och invandring efter arbete, men inte ens dessa åtgärder hjälper om arbetstagarna inte hålls i branschen på grund av belastningen, påpekar ordförande Voima.

Problemen med personalens arbetshälsa berör många av de branscher Jyty representerar, såsom administrations- och specialistarbetet, lantbruksavbytarna, småbarnspedagogiken, IKT-branschen, socialbranschen, skolgångshandledningen, vårdarbetet, ungdomsarbetet och biblioteksbranschen.

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige sammanträder till sitt vårmöte i Helsingfors 30–31 maj.

Den viktigaste investeringen

Jyty är med i kampanjen Den viktigaste investeringen, som lyfter fram betydelsen av det offentliga arbetet. Kampanjen förverkligas i samarbete med Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT samt kommun- och välfärdssektorns huvudavtalsorganisationer Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisation för social- och hälsovården Sote och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildad FOSU.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: