JHL, Jyty och FOSU: Enighet om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar – Lösningen är exceptionellt omfattande och gäller flera branscher

Enighet om årets och nästa års löneförhöjningar över 420 000 löntagare inom kommunerna och välfärdsområdena har nåddes idag när organisationerna godkände fredagens förhandlingslösning.

Lösningen gäller hur de så kallade referensbranscherna ska beaktas i löneförhöjningarna.

JAU (JHL och Jyty), FOSU och KT avtalade i somras om att ifall löneförhöjningarna inom teknologiindustrin, kemiindustrin och AKT:s lastbilsbransch överskrider 1,9 procent, måste den genomsnittliga skillnaden beaktas i alla tjänste- och arbetskollektivavtal inom kommunerna och välfärdsområdena.  Samtidigt kom man överens om att 70 procent av skillnaden betalas som en allmän höjning och 30 procent som en lokal lönepott.

Utöver de tidigare överenskomna höjningarna stiger lönerna inom kommun- och välfärdssektorn med 0,70 procent från och med den 1 juni 2023. Om 0,30 procent förhandlar man lokalt.

I slutet av juni betalas en engångspott på 467 euro inom kommun- och välfärdssektorn.

Den 1 juni 2024 betalas en allmän höjning på 0,77 procent och en lokal justeringspott på 0,33 procent. Den allmänna höjningen på 0,77 procent betalas den 1 maj 2023 för dem som omfattas av lärarnas kollektivavtal och den 1 oktober 2023 för dem som omfattas av läkarnas kollektivavtal.

Trots att förhandlingsläget var krävande och tidsfristen för förhandlingarna gick ut den 1 februari behöll parterna den gemensamma viljan att hitta lösningar via förhandlingar.

– Vi är mycket nöjda att vi kunde förhandla fram ett avtal och att kopplingen till referensbranscherna genomförs fullskaligt. Lösningen är exceptionellt omfattande för det finländska arbetsmarknadsfältet och gäller ett stort antal yrkesbranscher, gläder sig FOSUs ordförande Katarina Murto (OAJ).

Organisationerna vill även påminna om att avtalet innebär att kommun- och välfärdssektorns löneprogram implementeras ändamålsenligt.

– Vi kan nu korrigera eftersläpningen i lönerna och göra kommun- och välfärdssektorn till en mer attraktiv arbetsgivare och arbetsplats, betonar JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine och Jytys ordförande Jonna Voima.

JAU, FOSU och KT nådde samtidigt ett avtal on hur avtalet mellan Sote rf och KT påverkar kommun- och välfärdssektorn. Personalen inom småbarnspedagogiken betalas ett engångsarvode den 30 juni 2023. Som en del av helheten kom man också överens om att de som omfattas av bilaga 5 i AKTA får 120 euro. De som omfattas av sektion G i UKTA får 150 euro.

Inom kommun- och välfärdssektorn förhandlar Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty), Sote rf (Super, Tehy och SPAL) och Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Mer information och kommentarer:

Ordförande för FOSUs styrelse Katarina Murto (OAJ), tfn 050 568 9188, Twitter @KatarinaMurto

JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, tfn 040 702 4772, Twitter @paiviNI

Jytys ordförande Jonna Voima, tfn 050 591 2341, Twitter @VoimaJonna