Förhandlingsresultat uppnåddes i den privata socialservicebranschen – stridsåtgärderna upphör

I avtalsförhandlingarna för den privata socialservicebranschen har idag torsdagen 8.6.2023 uppnåtts förhandlingsresultat. Fackförbundet Jytys ikraftvarande stridsåtgärder, dvs övertids- och skiftbytesförbudet, förbudet mot sökning och förbudet mot korttidsarbete upphör genast. Om att ta tillbaka strejkvarningarna besluts först när man besluter om godkännande av förhandlingsresultatet.

Förhandlingsresultatet förs som nästa i sin helhet för behandling och godkännande till avtalsparternas styrelser. I Fackförbundet Jyty bestämmer förbundsstyrelsen om godkännande av avtalet. Avtalets innehåll avslöjas först efter att styrelserna för alla avtalsparter har godkänt förhandlingsresultatet.

Fackförbundet Jyty förhandlar om kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen som en del av förhandlingsorganisationen Socialservicebranschens allians Salli rf. Arbetsgivarna representeras i avtalsförhandlingarna av Välmåendebranschen HALI rf. Som Jytys förhandlare i den privata socialservicebranschen fungerar arbetsmarknadsspecialist Päivi Salin.

Till kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen hör socialbranschens serviceenheter, såsom daghem för barn, serviceboende för åldringar och handikappade, mödra- och skyddshem, hemtjänster och rusmedelsvård. I socialservicebranschen arbetar ungefär 70 000 arbetstagare. Kollektivavtalet är allmänbindande, vilket betyder att också en arbetsgivare som inte hör till arbetsgivarförbundet är skyldig att följa det.

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STT

Asiasanat: