Fackförbundet Jyty: Regeringen straffar arbetslösa – ”Är avsikten att skrota det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet?”

Regeringens förslag om förändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa framskrider i riksdagen. Fackförbundet Jyty godkänner inte de föreslagna nedskärningarna av det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet, vilka speciellt smärtsamt drabbar de med låga inkomster.

I lagförslaget försvagas nivån på inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd stegvis, arbetsvillkoret förlängs till 12 månader och arbetsvillkoret är beroende av inkomsten. Dessutom höjs antalet självriskdagar från fem till sju, ackumulering av arbetsvillkor i lönestött arbete avskaffas, barnförhöjningarna avlägsnas och semesterersättningarna periodiseras.

– Efter nedskärningarna som regeringen föreslår skulle allt fler bli utanför det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet eller den inkomstrelaterade dagpenningen skulle minska så mycket att den inte skulle räcka till att klara sig på i exempelvis barnfamiljer med låga inkomster. Arbetslösa kan på grund av detta bli tvungna att ty sig till inkomststödet, vilket innebär ökade kostnader i det övriga socialskyddet, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

– Nedskärningarna av arbetslöshetsskyddet är så pass kraftiga att man måste fråga om regeringens avsikt är att skrota hela inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddssystemet, frågar Jytys ordförande.

En förlängning av arbetsvillkoret för den inkomstrelaterade dagpenningen skulle påverka arbetslöshetsskyddet för dem som har atypiska anställningar, såsom deltids- och visstidsanställda. Att avlägsna arbetslöshetsskyddets skyddsdel skulle å sin sida minska incitamentet att ta emot tillfälligt arbete när löneinkomsterna genast skär ned arbetslöshetsskyddet.

Samtidigt har regeringen planer på flera försvagningar av arbetslöshetsskyddet. I fortsättningen skulle man inte för exempelvis ett ett år långt tidsbundet arbetsavtal förutsätta speciella grunder.

– Sannolikt minskar arbetsgivarnas vilja att knyta tills vidare i kraft varande anställningar, vilket kan öka bland annat graviditets- och familjeledighetsdiskriminering. Allt detta försvagar ytterligare jämställdheten i arbetslivet, påpekar Voima.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: