Fackförbundet Jyty: Regeringen måste ta tillbaka exportmodellförslaget – ”Lönerna hör inte till lagstiftarna”

Enligt Fackförbundet Jyty måste man avtala om den nya lönemodellen bland arbetsmarknadsorganisationerna, men det lyckas inte om inte regering först tar tillbaka sina exportmodellplaner.

Arbetsmarknadsmodellsseminariet som arbetsminister Arto Satonen sammankallat medförde enligt Jytys ordförande Jonna Voima ingen lösning på arbetsmarknadsmodellen.

– Nu måste man åstadkomma en situation, där man genuint kan förhandla om saker. I praktiken innebär detta att regeringen först måste ta tillbaka den s k exportmodellen som noterats i regeringsprogrammet. Annars är arbetsgivarsidan inte villig att förhandla, kräver Voima.

Enligt Jytys ordförande hör avtalande om en arbetsmarknadsmodell och löneförhandlingar till arbetsmarknadsorganisationerna.

– Om exportmodellen som regeringen skissat upp att notera i lagen förverkligas, skrotar det hela förhandlingssystemet och ökar arbetsmarknadsstörningar. Lönerna hör inte till lagstiftarna, betonar Voima.

Fackförbundet Jyty, som representerar arbetstagare i bland annat kommuner och välfärdsområden, anser att en lönenivå som är bunden till exportbranschernas löner ökar löneskillnaderna mellan de kvinno- och mansdominerade branscherna.

– Detta är en svår fråga för oss. Att binda löneförhöjningarna till löneförhöjningarna i de mansdominerade exportbranscherna skulle för evigt cementera de kvinnodominerade branscherna i en lönegrop, och det kan vi inte godkänna, poängterar Voima.

Vid Satonens seminarium snurrade diskussionen kring Sveriges arbetsmarknadsmodell. Regeringen har betonat att dess arbetsmarknadsreformer följer ”den nordiska modellen”. Enligt Voima stämmer inte detta, utan man har tagit med bara det som arbetsgivarna drar nytta av.

– Jag anser det anmärkningsvärt att man i den svenska modellen har avtalat tillsammans, inte genom lagstiftaren. Dessutom avtalar man i Sverige utgående från en lönejusteringspott, dvs märket, eller åtminstone fastslår man den tillsammans. Modellen möjliggör också att man beaktar branschrelaterade korrigeringsbehov. Dessa saker bör också i Finland finnas som ram för den nya lönemodellen.

– Jyty är redo att fortsätta en dialog för utveckling av en Finlands modell som beaktar branschrelaterade specialdrag, tillägger Voima.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: