Fackförbundet Jyty: Kraftiga inbesparingar i Birkalands välfärdsområde äventyrar välfärdstjänsterna

Birkalands välfärdsområde håller på att inleda vida anpassningsåtgärder med snabb tidtabell. Enligt Fackförbundet Jyty skulle kraftiga personalnedskärningar äventyra organiseringen av välfärdsområdet och i sista hand tjänsterna.

Anpassningsåtgärderna, vilkas sammanlagda nedskärningsbehov av personalen är till och med 500 personarbetsår, föreslås av välfärdsområdesstyrelsen för Birkalands välfärdsområde (Pirha). Samarbetsförhandlingarna gäller hela personalen. Inbesparingar behövs med snabb tidtabell: målet är att minska välfärdsområdets kostnader med 42 miljoner euro redan år 2024. Pirhas välfärdsområdesstyrelse besluter om inledandet av samarbetsförhandlingar måndagen 11 september.

– Vi önskar att arbetsgivaren har tålamod att se igenom helheten. Organiseringen av välfärdsområdet är ännu på hälft, och om man redan nu gör massiva personalnedskärningar inverkar de ännu mer på Pirhas verksamhetsförutsättningar. Nedskärningarna syns oundvikligen i områdets välfärdstjänster, kommenterar Fackföreningen Jytys ordförande Jonna Voima.

Fackföreningen Jyty utredde i början av 2023 sina medlemmars belåtenhet om smidigheten av välfärdsområdesreformen. I Birkaland var bedömningarna i medeltal svagare än i övriga landet. Jyty representerar arbetstagare i bland annat stödtjänst- och administrationsuppgifter i välfärdsområdet.

– Redan då betonades i svaren att det i välfärdsområdets processer fanns mycket halvfärdighet och oklarhet. Välfärdsområdesreformen har ökat personalens arbetsmängd och ansvar. Det är väldigt svårt att se hur man skulle kunna spara av dessa redan knappt tilltagna resurser, säger Voima.

Jytys huvudförtroendeman i Birkalands välfärdsområde, Kari Hämäläinen, anser att sparmålet på 500 personarbetsår är enormt.

– Tidtabellen verkar vara verkligt snabb och tidig. Först borde man få Pirha färdigt innan man ser var de verkliga sparbehoven finns. Innan man besluter om personalnedskärningar är det ytterst viktigt att gå igenom alla andra sparmöjligheter, säger Hämäläinen.

– För personalen är dessa nyheter naturligtvis väldigt tunga. De har varit väldigt flexibla i välfärdsområdesreformen, och nu kommer information om nedskärningar. Oron över sig själv och arbetskamraterna är stor, konstaterar Hämäläinen.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytys huvudförtroendeman Kari Hämäläinen, Birkalands välfärdsområde, tel. 040 806 2347, kari.hamalainen@pirha.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: