Ville-Veikko Ahonen blir förändringsledare för välfärdsområdena

Ville-Veikko Ahonen har utnämnts till förändringsledare med ansvar för att inleda välfärdsområdenas verksamhet. Han leder beredningen av genomförandet av reformen vid finansministeriet och är kontaktperson mellan ministeriet och välfärdsområdena.

Finansministeriet ansvarar för att stöda inledandet av välfärdsområdenas förvaltning, ekonomi och stödtjänster.  

"Vi står inför den största administrativa reformen i Finlands historia. Det är viktigt att trygga att tjänsterna överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena utan störningar och att god personalpolitik iakttas vid överlåtelse av rörelse. Dessutom måste vi säkerställa förutsättningarna för att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet", säger Ville-Veikko Ahonen.  

Förändringsledaren ska skapa och upprätthålla en regional lägesbild och förutse risker

Förändringsledaren ansvarar bland annat för förberedandet av finansieringen av välfärdsområdenas beredning 2021–2022 och finansieringen av den nationella beredningen av reformen (2021–2026). Dessutom ansvarar han för stödet för områdenas nätbildning och förändringar när det gäller ekonomi, förvaltning, stödtjänster och IKT-system.

"Finansministeriet stöder inledandet av välfärdsområdenas verksamhet och tryggar deras framtid. Nu fokuserar vi oss dels på att välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi är ordnad så att de kan ta ansvaret för social- och hälsovårds- och räddningsväsendets tjänster i början av 2023 och dels på att områdenas organisationer och ledningssystem gör det möjligt att svara även på framtida utmaningar. I strategin för den offentliga förvaltningen lovar vi att vi tillsammans skapar hållbar välfärd i ett samhälle i omvälvning. Att med alla medel främja samarbetet mellan staten, välfärdsområdena och kommunerna är en av våra uppgifter", säger Päivi Nerg, understatssekreterare för förvaltningspolitik. Nerg ansvarar för ledningen och samordningen av beredningen av välfärdsområdena vid finansministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Ahonen har tidigare bland annat varit chef för finansministeriets enhet för kommunalpolitik, verksamhetsmodeller och verkställande samt samordnare för det riksomfattande genomförandet av landskaps- och vårdreformen. Han har arbetat vid finansministeriet sedan 2008.  

Utnämningen gäller till den 31 oktober 2022.