Till ordförande i Jytys förbundsfullmäktige valdes Seija Hovi-Kuikko från Villmanstrand – nya medlemmar till förbundsstyrelsen

Vid det konstituerande mötet för fackförbundet Jyts förbundsfullmäktige måndagen 23 november valdes fullmäktiges ordförande och vice ordförande, förbundsstyrelsens medlemmar samt suppleanter. Samtidigt blev det klart vilka som steg till förbundsfullmäktige från fullmäktigevalets reservplatser.

Till ordförande för Jytys 37-hövdade förbundsfullmäktige valdes andra periodens fullmäktige Seija Hovi-Kuikko från Jyty Villmanstrand rf. Hovi-Kuikko verkar som kostserviceförman vid Saimaan tukipalvelut Oy. Till fullmäktiges vice ordförande valdes Ritva Perälä från Jyty Kauhajoki rf. Perälä arbetar som dataadministrationsspecialist vid Sydösterbottens grundserviceaffärsverkssamkommun.

Till förbundets nya ordförande valdes Jonna Voima, som på basen av sin position också fungerar som förbundsstyrelsens ordförande.

Som medlemmar i förbundsstyrelsen valdes från Södra Finlands region Kaisa Soininen från Helsingfors (Jyty Metropoli rf) och Niina Kankaanpää från Åbo (VSSHP Jyty rf). Från Östra Finlands region valdes Tarja Marin-Hakkarainen från Kuopio (Jyty Kuopio rf) och Jarkko Timoskainen från Joensuu (Jyty Joensuu region rf).

Från Västra Finlands region kommer till styrelsen Päivi Alho från Björneborg (Jyty Björneborg rf) och Heli Rautanen från Tammerfors (Jyty Birkaland rf). Från Norra Finlands region valdes Hanna Nikupaavo från Kalajoki (Jyty Kalajoki rf) och Mirva Tahvanainen från Kittilä (Jyty Tunturi Lappi rf).

Dessutom sitter i den nya styrelsen Vesa Toukkala från Kurikka (Lantbruksavbytarna rf), Hannela Jurmu från Uleåborg (Jyty Uleåborgs Församlingspersonal rf) och Olli-Pekka Kulju från Åbo (Jyty Metropoli rf:s TYST-yrkesavdelning).

Tilläggsinformation:

Jytys kommunikationsdirektör Kari Hietamäki, tel. 040 5020115
Jytys pressekreterare Tuomas Muhonen, tel. 040 6353644

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ikt-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.