Till Jytys nya ordförande valdes Jonna Voima

Förbundsfullmäktige,
som använder fackförbundet Jyts högsta beslutanderätt valde måndagen 23
november till ny ordförande Jonna Voima som fungerat som ledande
arbetsmarknadsjurist. Ordförandevalet var jämt, för som motkandidater fanns
Maija Pihlajamäki som lett förbundet i 10 år samt två funktionärer på
förbundets lönelistor: Södra Finlands regionombudsman Kimmo Hollmén och Västra
Finlands regionombudsman Olli Järvelä.

Jonna Voima
(44), som valdes till ny ordförande, har verkat på Jytys
intressebevakningsavdelning sedan år 2006, först som arbetsmarknadsjurist och
från år 2013 som ledande arbetsmarknadsjurist. Voima inledde
fackföreningskarriären som vikarie för en jurist i Tehy år 2004. Dessutom har
hon arbetat på två olika advokatbyråer främst med brottsfall och askulterat vid
Lovisa tingsrätt.

Voima är
till utbildningen utexaminerad juris kandidat från Helsingfors universitet och
vicehäradshövding. Hon bor i Borgå.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande
Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytyn kommunikationsdirektör
Kari Hietamäki, tel. 040 5020 115, kari.hietamaki@jytyliitto.fi

Jyty är
ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer
och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-,
administrations-, specialist- och ikt-arbete, ungdoms- och organisationsarbete,
social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och
utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.