Regeringens proposition med förslag till coronapass överlämnas till riksdagen i mitten av september

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt justitieministeriet berett en regeringsproposition om den nationella användningen av EU:s digitala coronaintyg, dvs. ett coronapass. Målsättningen är att överlämna propositionen till riksdagen i mitten av september.

Social- och hälsovårdspolitiska ministerarbetsgruppen diskuterade den 9 september 2021 införandet av ett coronapass.

Alternativ till coronarestriktionerna: coronapass kan förutsättas av kunderna

I praktiken fungerar EU:s coroinaintyg som coronapass. Intyget finns tillgängligt på Mina Kanta-sidorna (vaccinationsintyg, testintyg eller intyg om tillfrisknande). Det bereds alltså inget separat coronapass i Mina Kanta-tjänsten. 

Ibruktagandet av ett coronapass innebär att EU:s coronaintyg i Mina Kanta -tjänsten i fortsättningen kan användas som ett krav för inträde vid olika tillställningar eller evenemang. 

Som ett alternativ till coronarestriktionerna kan de aktörer som är föremål för restriktionerna kräva att kunderna använder och visar upp coronapasset. Användningen av coronapasset ska basera sig på frivillighet i fråga om de aktörer som tar i bruk det. Coronapasset ska användas som en alternativ åtgärd endast när restriktioner är i kraft för tillställningen eller utrymmet i fråga.

Coronapasset ska avläsas med mobilapplikation

Evenemangsarrangören kan läsa av coronapassen med en mobilapparat till vilken man laddat ner applikationen som kan läsa av coronapasset. Applikationen läser av QR-koden i intyget, och därefter kommer ett meddelande upp på skärmen som visar om det godkänns eller inte. Applikationen som läser av coronaintyget kan laddas ner från applikationsbutikerna. 

Denna nya applikation samlar inte in och lagrar inte uppgifterna i intygen och personens hälsouppgifter syns inte heller på skärmen. Om applikationen meddelar att intyget har godkänts, visas personens namn och födelsetid på skärmen, men inte personbeteckningen. Om intyget inte godkänns, visas inte namn, födelsedatum eller personbeteckning på skärmen.

Ytterligare information: