Regeringen sänder förslaget till ändring av vaccinationsordningen på remiss

Vid sin överläggning den 31 mars behandlade regeringen det förslag till ändring av vaccinationsordningen som lagts fram av social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd. Regeringen beslutade att sända förslaget som sådan på remiss. Remissbehandlingen pågår till den 13 april. Regeringen beslutar om förordningsändringarna efter remissbehandlingen.

Enligt förslaget som sänds på remiss ska vaccinationsordningen ändras permanent i fråga om vaccinationsordningen för åldersgrupperna och i fråga om vilka som har rätt att vaccinera, och temporärt i fråga om hur vaccinerna ska fördelas regionalt fram till den 31 maj 2021.
Institutet för hälsa och välfärd ser till att vacciner delas ut till regionerna i enlighet med den befolkningsmängd som för närvarande är i vaccinationsordning enligt förordningen. I den gällande förordningen finns inga bestämmelser om hur vaccinationerna ska fördelas regionalt. 

Ändring av vaccinationsordningen för åldersgrupperna

Efter vaccination av riskgrupper, personal som vårdar coronapatienter inom social- och hälsovården och äldre personer, vaccineras andra personer i hela landet enligt åldersgrupp i fallande vaccinationsordning enligt ålder på följande sätt:
60–69-åringar, 50–59-åringar, 40–49-åringar, 30–39-åringar och 16–29-åringar.

Också en tandläkare eller en studerande inom hälso- och sjukvården kan vaccinera

Ändringen av vaccinationsförordningen gör det också möjligt för tandläkare eller personer som studerar för ett yrke inom hälso- och sjukvården (läkare, sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska) att i fortsättningen ge vaccinationer i injektionsform, under ledning och tillsyn av en yrkesutbildad person.

För närvarande får vaccinationer i injektionsform ges endast av läkare eller av sjukskötare, hälsovårdare eller barnmorskor som fått behövlig vaccinationsutbildning. 

Regional fördelning av vacciner 

Institutet för hälsa och välfärd ser till att vacciner delas ut till regionerna i enlighet med den befolkningsmängd som för närvarande är i vaccinationsordning enligt förordningen.

Efter en eventuell ändring av vaccinationsordningen kan Institutet för hälsa och välfärd fördela en del av de enskilda vaccinpartierna på ett sådant sätt att vaccinmängden står i proportion till antalet invånare i sjukvårdsdistriktet, antalet fall av covid-19 under de senaste 14 dagarna och antalet personer som fått specialiserad sjukvård under de senaste 14 dagarna med lika stor prioritet.

Detta vore möjligt då incidensen av bekräftade smittfall inom området är minst 100 per 100 000 invånare under de 14 senaste dagarna. En förutsättning för detta är att riskgrupper och personer över 70 år har fått den första vaccindosen. Det får inte heller hindra eller fördröja en person från att få den andra vaccindosen som ingår i vaccinationsserien.