Regeringen föreslår tillfälligt stöd till dem som på grund av coronavirusutbrottet är borta från arbetet utan lön

Enligt förslaget kan en
förälder som stannar hemma för att vårda sitt barn under den pågående
epidemin få ersättning för inkomstbortfallet. Inkomstbortfall ersätts
också då en person som anländer till Finland från utlandet har hänvisats
till förhållanden som motsvarar karantän.

Den som på grund av
coronavirusutbrottet är borta från arbetet utan lön kan ansöka om
tillfälligt stöd. Stödet ska kompensera föräldrar för lönebortfall och
trygga försörjningen då en förälder i enlighet med regeringens
rekommendationer för bekämpning av coronavirusepidemin utan lön stannar
hemma för att vårda sitt barn som deltar i småbarnspedagogiken eller
årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen. Också föräldrar till
elever som är i behov av särskilt stöd eller som omfattas av förlängd
läroplikt eller förberedande undervisning har rätt till stöd.  

Stöd
kan sökas av en förälder, vårdnadshavare eller make som bor i samma
hushåll som föräldern eller vårdnadshavaren och som står i ett gällande
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i Finland. 

Ersättning kan
betalas även till personer som anländer till Finland från utlandet och
som har hänvisats till förhållanden som motsvarar karantän och därför är
borta från sitt arbete utan lön. En förutsättning för ersättningen är
att man har ett gällande arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i
Finland. Stöd betalas för högst 14 dygn från ankomsten till Finland.

Också
säsongarbetare som anländer till landet kan få stöd om
anställningsförhållandet börjar med två veckors oavlönad frånvaro under
förhållanden som motsvarar karantän.

Ersättning betalas om
inkomstbortfallet inte ersätts med stöd av någon annan lag, såsom lagen
om smittsamma sjukdomar. Ersättningen förutsätter att det har ingåtts
ett avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren om oavlönad frånvaro.

"Ett
av regeringens viktigaste mål är att trygga människors utkomst under
den pågående krisen. Syftet med denna proposition är att förbättra den
ekonomiska situationen för de människor och familjer som blivit utan
arbete på grund av begränsningsåtgärderna”, säger social- och
hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen.

Stödet är lika stort som
föräldradagpenningens minimibelopp, alltså 28,94 euro per vardag (723,50
euro per månad). Avsikten är att stödet ska betalas ut från och med den
16 mars under den tid som undantagsförhållandena råder. Till
skolelevers föräldrar betalas stöd högst för skolans termin. Stödet kan
sökas retroaktivt och Folkpensionsanstalten (FPA) informerar om
detaljerna för stödet. 

För stödet reserveras sammanlagt 94 miljoner euro. Förmånen finansieras av staten.

Läs mer (Statsrådet): Regeringen föreslår tillfälligt stöd till dem som på grund av coronavirusutbrottet är borta från arbetet utan lön