Regeringen drog upp riktlinjer för ersättning av coronavaccinering inom företagshälsovården

Under sina förhandlingar
idag diskuterade regeringen ersättning genom sjukvårdsförsäkringen av
coronavaccinering inom den privata företagshälsovården och trygg inresa
för utländsk säsongsarbetskraft med tanke på hälsosäkerheten. Regeringen
tog också del av en översikt över de lagar som har en koppling till
pandemin och de regeringspropositioner som bereds just nu.

Regeringen
drog upp riktlinjer för ersättning av coronavaccinering genom
sjukvårdsförsäkringen. Sjukförsäkringslagen ändras så att
Folkpensionsanstalten kan ersätta vaccinering som utförs inom
företagshälsovården. Ersättningskostnaderna finansieras med statliga
medel. Ersättningsbeloppet fastställs senare. Staten ansvarar för
anskaffningen av vaccinet, och kommunerna för distributionen, som hör
till deras organiseringsansvar. Även resekostnader för vaccinering inom
både den privata och den offentliga hälso- och sjukvården kommer att
kunna ersättas. Regeringen överlämnar en proposition om ersättning för
coronavaccinering till riksdagen i februari.

Regeringen
diskuterade också hälsosäkerheten när utländsk säsongsarbetskraft inom
jord- och skogsbruket anländer till Finland inför den kommande
vegetationsperioden. Regeringen försöker trygga tillgången till
säsongarbetare som är nödvändiga med tanke på försörjningsberedskapen.
Det utarbetas anvisningar för arbetsgivare om hälsosäkerhet vid inresa
och karantän. Regeringen fastställer villkoren för inresa när
anvisningarna är klara.

Regeringen fick en lägesöversikt över de
lagar som gäller coronapandemin och förde en preliminär debatt inför den
fortsatta beredningen av lagarna.

Läs mer (Statsrådet)