Prövning av tillgången på arbetskraft slopas 1.6. när det gäller fortsatta tillstånd för dem som redan arbetar i Finland

​Prövningen av tillgången på arbetskraft tillämpas inte längre på en person som med stöd av uppehållstillstånd för arbetstagare arbetat i Finland i minst ett år och som byter till en annan bransch. Lagändringen syftar till att underlätta arbetskraftens yrkesmässiga rörlighet.

Utlänningslagen ändras den 1 juni 2019. I lagändringarna ingår att prövningen av tillgången på arbetskraft slopas i fråga om dem som ansöker om fortsatt uppehållstillstånd och byter bransch.

Det förutsätts att personen med stöd av uppehållstillstånd för arbetstagare arbetat i Finland i minst ett år och annars uppfyller kompetenskraven för branschen. Arbets- och näringsbyråerna ska även i fortsättningen utreda arbetsgivarens verksamhetsförutsättningar i enlighet med utlänningslagen.

Utbudet på arbetskraft har minskat inom många branscher. Därför bör – utöver andra åtgärder – möjligheterna till yrkesmässig rörlighet förbättras också för utlänningar som redan är på arbetsmarknaden. Slopandet av prövningen av tillgången på arbetskraft i fråga om dem som redan arbetar i Finland och byter bransch gäller på årsnivå endast några tiotal personer som ansöker om uppehållstillstånd. I enskilda fall kan lagändringen dock innebära en stor förändring, när det inte längre är beroende av prövning av tillgång på arbetskraft att man får en arbetstagare.

Lagändringen ökar utbudet på arbetskraft särskilt inom städbranschen, industrin, bygg- och metallbranschen samt i någon mån inom trädgårds- och jordbruksbranschen. Många av målbranscherna är sådana att de inom många NTM-centralers regionala arbetstillståndsriktlinjer har överförts till ett lättare förfarande för prövning av tillgången på arbetskraft än det normala förfarandet.