Övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn i kraft tills vidare från och med 18.4.

Fackförbundet Jyty, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU utlyser övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn från och med 18.4. Förbuden är i kraft tills vidare.

Övertids- och skiftbytesförbud som omfattar hela kommunsektorn inleds måndagen den 18 april klockan 00.01 och är i kraft tills vidare. Med förbuden och strejkerna vill löntagarorganisationerna sätta fart på kollektivavtalsförhandlingarna inom kommunsektorn.

Övertids- och skiftbytesförbuden gäller följande avtalsområden:
• allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA
• kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)
• kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
• kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
• arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovården SH- avtalet.

Förbuden gäller inte tjänsteinnehavare som omfattas av de kommunala avtalen. Förbuden gäller inte heller sådana arbetsuppgifter där ett avbrott medför fara för människors liv eller hälsa. Övertids- och skiftbytesförbuden gäller inte heller sådant arbete för att trygga den allmänna säkerheten eller skydda egendom, som på grund av sin natur inte kan skjutas upp.

JHL, Jyty och FOSU har tidigare organiserat tre veckolånga övertids- och skiftbytesförbud inom kommunsektorn 7–13.3, 21.3–27.3. och 4.4–10.4.

– Kommunsektorns kollektivavtalsförhandlingar är i ett svårt läge och man har redan tagit till en förlikningsnämnd för att försöka hitta en lösning. JHL vill ha ett löneprogram för hela kommunsektorn och löneförhöjningar i euro, konstaterar ordförande för Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL Päivi Niemi-Laine.

– Övertids- och skiftbytesförbuden pågår tills vidare med hopp om att vi äntligen skulle hitta en lösning. Vi är redo för ett avtal, men inte på vilka villkor som helst. Ordentliga löneförhöjningar och ett löneprogram behövs för hela kommunsektorn, säger Jonna Voima, ordförande för Fackförbundet Jyty.

En veckas strejk i huvudstadsregionen efter påsk

JHL, Jyty och FOSU har redan tidigare varslat om en veckolång strejk i huvudstadsregionen (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla) efter påsken 19–25.4.  Cirka 31 000 löntagare omfattas av strejken. Strejken genomförs om ingen uppgörelse om anställningsvillkoren nås före det.

JHL:s, Jytys och FOSUs tidigare strejker har varit tvådagarsstrejker i Rovaniemi, Jyväskylä, Uleåborg, Åbo, Tammerfors och Kuopio.

Mer information för medier:

Fackförbundet Jyty, ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Fackförbundet Jyty och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL bildar tillsammans Offentliga sektorns union JAU.