Över 10 500 coronavirusfall konstaterades i Finland förra veckan

Vecka 49 konstaterades över 10 500 nya coronavirusfall i Finland. Incidensen under 14 dygn har fortsatt att öka och uppgick i slutet av vecka 49 till 360 per 100 000 invånare. Det görs cirka 145 000 tester per vecka. Fram till den 15 december 2021 har sammanlagt 34 bekräftade Omikronfynd konstaterats i Finland. Dessutom har en tydlig stigande trend konstaterats i de preliminära screeningundersökningarna. Behovet av sjukhus- och intensivvård är fortsättningsvis påtagligt stort i hela landet.

Under de två senaste veckorna (48–49) rapporterades 360 nya smittfall per hundratusen invånare. Under veckorna 46–47 förekom 279 nya smittfall per hundratusen invånare. Det effektiva reproduktionstalet uppskattas för närvarande vara 1.0–1.1 (sannolikhetsintervallet 90 %). Uppskattningen har hållit sig på samma nivå i flera veckor. 

I slutet av vecka 49 (12.12.2021) vårdades sammanlagt 171 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem 119 på bäddavdelningar och 52 på intensivvårdsavdelningar. Förra veckan togs det in sammanlagt 137 nya coronapatienter på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården.

Förra veckan togs 36 nya coronaviruspatienter in på intensivvård. Under de senaste fyra veckorna har antalet nya coronaviruspatienter som tagits in på intensivvård varierat mellan 32 till 39 patienter per vecka.

Totalt 1 446 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats till registret över smittsamma sjukdomar fram till den 15 december. Under två veckors tid (1. –15.12.) har sammanlagt 98 nya dödsfall rapporterats och av dem var 78 procent (76 st.) över 70 år.

Fram till den 15 december har 87,4 procent av 12 år fyllda och äldre i Finland fått åtminstone den första vaccindosen, 82,9 procent har fått minst två vaccindoser och 11,5 procent har fått tre vaccindoser.

Under vecka 49 togs det över 145 700 coronatester. I stället för ökningen av antalet tester under tidigare veckor, har antalet tester nu sjunkit något från föregående vecka. Vecka 48 gjordes cirka 153 300 coronatester. Av de tester som togs förra veckan var 7,2 procent positiva. Veckorna 46–48 var andelen 6,2–6,3 procent.
Kriterierna för samhällsspridning uppfylls i 17 områden: Landskapet Åland samt Södra Karelens, Södra Österbottens, Södra Savolax, Helsingfors och Nylands (HUS), Egentliga Tavastlands, Mellersta Österbottens, Mellersta Finlands, Kymmenedalens, Lapplands, Länsi Pohja, Birkalands, Norra Österbottens, Päijänne-Häme, Satakunta, Vasa och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbsida Lägesöversikt om coronaviruset. En omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbsidan Hybridistrategins uppföljningsrapport. Institutet för hälsa och välfärd kommer i fortsättningen att publicera de viktigaste uppgifterna om uppföljningen av coronaepidemin på en ny rapporteringssida. Den nya sidan ersätter den nuvarande coronakartan.

Ytterligare information:

Lägesbild för intensivvården: Covid-19 på intensivvårdsavdelningarna (Kuopio universitetssjukhus), på finska