Medlemscirkulär: Fackförbundet Jyty utlyser övertids- och skiftbytesförbud för kommunsektorn

​Fackförbundet Jyty inleder ett övertids- och skiftbytesförbud för kommunbranschen, vilket börjar måndagen 7.3.2022 kl. 00.01 och slutar söndagen 13.3.2022 kl. 23.59. Övertids- och skiftbytesförbudet gäller de Jyty-medlemmar som arbetar i följande avtalsbranscher:

•    Allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA  
•    Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA
•    Kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal TS
•    Kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade TIM-AKA
•    Arbets- och tjänstekollektivavtalet för social- och hälsovårdssektorn (SH-avtalet)

Utanför övertids- och skiftbytesförbudet har avgränsats tjänsteinnehavarna för kommunsektorns avtal. Utanför förbudet har avgränsats arbetsuppgifter, som om de blev ogjorda skulle förorsaka fara för människors liv eller hälsa.

Till övertids- och skiftbytesförbudet hör inte heller sådana arbeten som gäller allmän säkerhet eller säkrande av egendom, vilka det inte är möjligt att förflytta till senare tidpunkt.

Med övertids- och skiftbytesförbudet vill man sätta fart på framskridandet av kommunsektorns förhandlingar. Det är fråga om en laglig stridsåtgärd, med vilken Jyty strävar efter att uppnå avtalsmålen och ett förhandlingsresultat. Jyty strävar efter bl a löneförhöjningar samt ett mångårigt löneprogram för låglönebranscherna.

Läs mer: Ofta frågat om övertids- och skiftbytesförbudet

Anvisningar om annat förbunds stridsåtgärder

Fackförbundet Jytys medlemmar utför inte arbeten som hör till medlemmar i stridsåtgärder för ett annat fackförbund. Jyty-medlemmarna går normalt till arbetet och utför endast sitt eget arbete och sina egna arbetsuppgifter. Jytys medlemmar ersätter inte andras arbete genom att förändra sina arbetsturer, genom att göra övertid eller öka arbetstakten. Om denna princip har gemensamt avtalats inom fackföreningsrörelsen.

Jyty strävar efter ett löneprogram för låglönebranscherna

Fackförbundet Jyty strävar efter rejäla löneförhöjningar samt ett mångårigt löneprogram för låglönebranscherna. För Jyty är det viktigt att alla branschers arbetstagare får löneförhöjningarna som allmänförhöjningar. Till de lägsta lönerna vill man ha högre förhöjningar också genom en s k blandlinjelösning, varvid förhöjningarna för de lägre lönerna betalas som ett eurobelopp till en viss gräns och först för de högre lönerna procentuellt.

Dessutom försöker Jyty i förhandlingarna få klara korrigeringar av bl a arbetstiderna och möjligheterna till distansarbete. Också personalrepresentanternas position bör förbättras nu när kommunsektorn står inför förändringar och de nya välfärdsområdena inleder sin verksamhet i början av år 2023. Familjeledighetsreformen inverkar också på bestämmelserna i kollektivavtalet.

I avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre huvudavtalsorganisationer i kommunsektorn, Den offentliga sektorns union JAU (Jyty och JHL), Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE. Motparten arbetsgivaren representeras i förhandlingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.
 

Tilläggsinformation för medlemmarna:

  1. Jytys förtroendemän på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
  2. Jytys regionala filialer
  3. Jytys intressebevakningsavdelning: tyosuhdeneuvonta@jytyliitto.fi, tel. 020 789 3700 (må-to kl. 9–11, fr kl. 10–12).

Svenskspråkig medlemsservice: Maria Sparv, regionombudsman, t. 0400 970 090, epost: maria.sparv@jytyliitto.fi

Följ med avtalsförhandlingarna: