Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa: Sanningen om kommunbranschens fallna avtalsförslag

På valborgsmässoafton meddelade huvudavtalsorganisationerna riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala huruvida de godkänner eller förkastar hennes förlikningsförslag. Jyty och JHL samt Juko var beredda att godkänna förslaget, men Sote rf (Tehy, SuPer och Spal) meddelade att de inte godkänner förslaget. Alltså gick avtalet om intet.

Förslaget skulle ha varit i enlighet med den s k allmänna linjen, eftersom avtalets längd skulle ha varit 23 månader och förhöjningarna totalt 3,04 %. De olika branschernas löneförhöjningar har alltså varit mycket enhetliga, 0,132 % för varje giltighetsmånad. De flesta avtal som gjorts har haft ett intervall på ungefär 22-25 månader.

Utöver detta ingick i förslaget ett coronatillägg, vars värde av kommunbranschens lönesumma var 0,014 %.

En annan sak man fruktat i detta sammanhang är att "det blir arbetstidsförsämringar som ersättning till arbetsgivaren för avlägsnandet av kiky-timmarna" (Tehys ordförandes blogg 30.4). Detta har vid sidan av förhöjningsnivån varit ett mönster för avtalsrundan. Jag förundrar mig verkligen om detta fenomen gått Tehy och Super förbi.

Den första allmänförhöjningen skulle ha varit en s k blandlinje, som skulle ha gagnat låglöntagarna mest. Med detta förslag beaktade förlikningsmannen Jytys och JHL:s krav på en blandlinje i allmänförhöjningen.

Coronatillägget var avsett som en engångsersättning för dem i specialsjukvården som deltagit i vården av coronapatienter. Det hade riktat sig speciellt mot skötare och läkare. Dess storlek kunde ha varit upp till 50 % av den egentliga lönen och hade betalats i juni. Denna ersättning hade i praktiken inte minskat på den s k allmänna lönepotten, för den hade gällt bara de som deltagit i vården av coronapatienter.

Kiky-timmarna skulle ha tagits bort 5 oktober. "Kompensationerna" för avlägsnandet av kiky-timmarna hade gett en möjlighet att avtala om att byta semesterpenning mot ledighet, möjlighet till en fyra (4) veckor lång period och 11 timmar långt nattskift i periodarbete. En tillfällig överföring av uppgifter kunde på grund av coronan ha varit 30 veckor i stället för nuvarande åtta (8). Denna bestämmelse skulle ha varit i kraft bara denna avtalsperiod och användning av den skulle ha förutsatt orsaker baserade på en coronasituation och att uppgiften kunde anses vara lämplig på basen av en arbetstagares utbildning och arbetserfarenhet. Som alternativ till permitteringar och till och med uppsägningar hade en tillfällig överföring av uppgifter varit ett fullgott alternativ.

Också ett sote-avtal hade trätt i kraft 1.3.2022 och till det hade AKTA:s personal i bilagorna 3 och 4 hört.

Nu är situationen sämsta möjliga, för man har inte avtalat om några löneförhöjningar, det finns inga uppgifter om avlägsnandet av kiky-timmarna, det kommunala huvudavtalet har upphört och situationen i kommunerna försämras hela tiden.

Min före detta förman, förhandlingschef i en av kommunbranschens fackorganisationer, konstaterade att motsatsen till dålig inte är en bra, utan en måttlig lösning.

Marja Lounasmaa
Jytys intressebevakningsdirektör  

Följ med Jytys avtalsförhandlingar: