Jytys förbundsfullmäktige: Lönerna i de nya välfärdsområdena bör harmoniseras till topplöner

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige anser det vara klart att lönerna i välfärdsområdena som börjar 2023 måste harmoniseras jämlikt till de högsta uppgiftsspecifika lönerna, såsom arbetsdomstolen i sin dom tidigare har dragit upp linjerna. Det är av central betydelse att lönernas samordning på alla välfärdsområden förverkligas inom rimlig tid, högst två år.

Harmonisering, alltså samordning av lönerna, är förestående i alla välfärdsområden, till vilka totalt ungefär 180 000 arbetstagare ska överföras från de nuvarande kommunerna, samkommunerna och sjukvårdsdistrikten.

Harmoniseringen behövs, för lönen för de arbetstagare som överförs till välfärdsområden varierar mellan arbetsgivarna, och därför förverkligas inte lika lön i välfärdsområdena utan samordning av lönerna.

Jytys förbundsfullmäktige betonar att löneharmoniseringen inte är en frivillig åtgärd, utan obligatorisk för alla välfärdsområden. Lönernas samordning baserar sig på bl a jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och principen för jämställd behandling i arbetsavtalslagen.

Staten bör säkra kostnaderna för löneharmoniseringen

Enligt Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige bör staten säkra kostnaderna för löneharmoniseringen i de nya välfärdsområdena.

Jytys förbundsfullmäktige uppmanar statsmakten att skrida till åtgärder, med vilka man säkrar att samordningen av lönerna sker i laga ordning och att finansieringen för den är tillräcklig. Det är fråga om en väldigt viktig sak för alla välfärdsområden och för att hela sote-reformen ska lyckas.

Jytys förbundsfullmäktige påpekar att också sjukvårdsdistriktens representanter flera gånger uttryckt sin oro över förverkligandet och finansieringen av löneharmoniseringen.

Samordningen av löner har redan hittills väckt mycken diskussion i samkommuner runt om i Finland. Bl a Södra Karelens sote-samkommun (Eksote), som måste betala lönefordringar på 30 miljoner under fyra år på grund av ogjord löneharmonisering, har fått mycket publicitet.

Jytys förbundsfullmäktige önskar att man i ett så här omfattande ärende hittar samförstånd mellan KT och huvudavtalsorganisationerna. Lika viktigt är det lokala samarbetet.

Tilläggsinformation:

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Fackförbundet Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel 040 5945872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

Jyty är ett
fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, den privata
sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher
är sekreterar-, administrations- och ikt-arbete, ungdoms- och
organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen,
biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är
medlemsförbund i STTK.