Jytys förbundsfullmäktige: Exportbranscherna bör inte få bestämma lönerna för den kvinnodominerade offentliga sektorn

Jytys förbundsfullmäktige kräver gemensamma spelregler
för arbetsgivarnas avtalsmyglande och uppmanar landets regering att ta itu med
orättvisan vid behov genom att ändra på lagstiftningen. Den 24:e november har
det också gjorts ett medborgarinitiativ att förbjuda avtalsshoppande, vilket
Jytys förbundsstyrelse stöder.

I kollektivavtalsförhandlingarna som redan pågår och i
de som börjar i början av nästa år godkänner Jytys förbundsstyrelse inte
arbetsgivarnas strävan att skrota arbetsmarknadens förtroende med helt orimliga
avtalskrav och försämringar av arbetsvillkoren. Avgifter som arbetsgivarna
betalat har redan flyttats över på arbetstagarna. Borde arbetsgivarna ge något
i stället?

Om viljan finns borde man i de förbundsspecifika
förhandlingarna kunna ta itu med många branschspecifika problem, såsom
lönejämställdheten. Lösningar på dylika frågor hittar man dock inte om
exportbranscherna definierar övre gränserna för löneförhöjningarna också för
andra branscher, som exempelvis den kvinnodominerade offentliga sektorn.

Att avstå från treparts och centraliserade lösningar
verkar bara öka konflikten och osäkerheten på arbetsmarknaden. Det som varit
bra med de centraliserade förhandlingarna är att man i avtalen kunnat ta med
exempelvis skattelösningar, lagförändringar och korrigeringar av det
inkomstbaserade socialskyddet i motsats till i de förbundsspecifika
förhandlingarna.

Hur kommer det att gå för samhället om man inte
tillsammans klarar av att förhandla och avtala om saker?

Jytys förbundsstyrelse kräver att alla
arbetsmarknadsparter respekterar principerna för det finska avtalssamhället. Förhandlingar
bör hållas interaktivt genom att beakta båda parterna.

Att göra arbetet billigare är väldigt skadligt

Arbetsgivarnas ensidiga avtalsshoppande hotar att bli
väldigt dyrt för hela samhället, såsom Postens avtalskonflikt med stödstrejker
har visat. Medborgarna upplever kollektivavtalsshoppandet som klart orättvist
och vill korrigera felet, betonar Jytys förbundsstyrelse.

Förbundsstyrelsen anser det som väldigt skadligt för
hela den finska välfärdsstaten att göra arbetet billigare och att billig
arbetskraft blir allt vanligare.

I Finland finns upp till en halv miljon arbetande
fattiga, vars mängd bara har ökat. Samtidigt har behovet av stödeuron som söks
från samhället kontinuerligt ökat. Enligt FPA har som en följd av lönefattigdom
inkomstöverföringarna, såsom jämkad dagpenning, allmänt bostadsbidrag och
utkomststöd i Finland stigit till ungefär 500 miljoner euro.

Skattebetalarna borde inte bli betalare på grund av
att betala mindre för arbetet och företagens lönemyglande. Man måste helt
enkelt klara sig på den lön man får för arbetet, stakar Jyty upp
målsättningarna.

Jyty har egen erfarenhet av avtalsshoppande i fastighets-
och måltidsföretaget Arkea, som ägs av Åbo stad, i vilket en drastisk
försämring av arbetsvillkoren hotar att sänka inkomsterna för arbetstagare som
redan från tidigare har låg lön. Som exempel är en städares grundlön i det
nuvarande avtalet 1774 euro och lokalvårdares 1853 euro. En kokares grundlön är
1937 euro och en kocks 1946 euro. Vad händer om man från detta tar bort 15-30
procent, frågar Jytys förbundsfullmäktige.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756,
maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jytys intressebevakningschef
Marja Lounasmaa, 040 594 5872,
marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund
Jyty representerar 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners,
samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor.
Jyty är medlemsförbund i STTK.