Jytys fickkalender avslutad

Offentliga och privata sektorns
funktionärsförbund Jyty rf beslöt i samband med budgeten för 2019 att avstå
från Jytys fickkalender redan vid förbundsfullmäktiges möte i december 2018.
Man kan alltså inte beställa någon kalender för år 2020.

Orsaken är att antalet
beställningar på kalendern har sjunkit från år till år, när man i stället
använder bl a elektroniska kalendrar i mobiltelefonerna samtidigt som
kostnaderna för papperskalendrarna stigit.

Av
Jytys ungefär 180 föreningar beställde under de sista åren bara ungefär drygt
var tredje förening Jyty-kalendern.

​Läs mera: Jytys fickkalender avslutad