Jytys enkät: En dyster bild av permitteringar och avbrott i lönebetalningen

Den offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys medlemsenkät målar en dyster bild av coronaviruspandemins inverkan på löntagarnas arbete i kommuner, i samkommuner, i aktiebolag ägda av kommuner, för privata arbetsgivare, i organisationer och i församlingar. På Jytys medlemsenkät om coronapandemins inverkan på arbetslivet svarade 4858 medlemmar.

Enligt Jytys färska medlemsenkät planeras permitteringar på hela 61 % av Jyty-medlemmarnas arbetsplatser. Tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna berör 52 % av de som svarat.

Av de som svarat rapporterar 22 % om avbrott i lönebetalningen efter 14 dagar. När det gäller avbrott i lönebetalningen hänvisar arbetsgivaren till arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf, vilket alltså är något annat än permittering.

Andra nämnda sparåtgärder är en minskning av arbetsuppgifter (7 %), uppsägningar (2 %), hållande av semestrar och ledigheter i förskott samt frivilliga ledigheter utan lön och byte av semesterpenning mot ledighet.

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki kräver att landets regering besluter om stödpaketet, med vilket staten så fort som möjligt kompenserar kommunernas och den offentliga sektorns förluster av skatteintäkter på grund av coronapandemin. Regeringen behandlar kommunernas stödpaket i budgetmanglingen som inleds 7.4.

"Kommunerna borde nu undvika förhastade spar- och permitteringsbeslut, som bara förvärrar krisen och medborgarnas trångmål", kräver Pihlajamäki.

"Jyty godkänner under inga omständigheter de avbrott i lönebetalningen som sker i kommunerna på basen av arbetsavtalslagens 2 kapitel 12 paragraf. Jyty anser att förutsättningarna för avbrott i lönebetalningen inte uppfylls i kommunsektorn. Arbetsgivaren borde hålla lagenliga samarbetsförhandlingar så att man kan fundera hur arbetet kunde organiseras på nytt", betonar Jytys ordförande.

"I stället är tillfälliga förändringar i arbetsuppgifterna och förändrade arbetsmetoder till och med välkomna om man med dem undviker häftiga sparåtgärder och därmed medborgarnas och löntagarnas trångmål. Nu behövs kreativa lösningar med tilltro till framtiden", säger Pihlajamäki.

Distansarbete och elektroniska arbetsmetoder har ökat också i helt nya branscher

Enligt Jytys medlemsenkät säger hela 23 % av de som svarat att distansarbete är en helt ny möjlighet att utföra arbete. Mer distansarbete än tidigare säger också 25 % av svarande. Dessutom säger 12 % att distansarbete är den enda möjligheten att arbeta i coronasituationen.

Enligt 34 % är det dock inte möjligt att utföra det egna arbetet på distans. Av svarande meddelade 6 % att arbetsgivaren inte hade godkänt utförande av distansarbete, fastän det för arbetets del skulle vara möjligt.

"På de finländska arbetsplatserna pågår i och med coronapandemin en distansarbetets och digitala arbetsmetodernas revolution. Aldrig förr har en så här stor skara finländare distansarbetat samtidigt", påpekar Pihlajamäki.

Samtidigt sade 42 % av de som svarat att man snabbt tagit i bruk nya arbetsmetoder att betjäna kunderna. Exempel på nya arbetsmetoder är bl a distansundervisning, en ökning av elektroniska tjänster och telefon- och videotjänster, en utökad användning av sociala medier, live-streams och virtuella rundor på muséer.

Olika flexibla åtgärder har brett tagits i bruk i arbetslivet. De vanligaste sådana i coronasituationen är utvidgat distansarbete (69 %), längre sjukfrånvaro än normalt på egen anmälan (56 %), små ändringar i arbetsuppgifterna (36 %), arbetstidsflexibilitet (19 %) och helt nya arbetsuppgifter (17 %). På många arbetsplatser övergick man till distansarbete genast när behövlig utrustning, såsom laptop hade skaffats för dem som behövde.

På Jytys medlemsenkät om coronapandemins inverkan på arbetslivet svarade 4858 medlemmar. Enkäten genomfördes 27.3-1.4.2020. Av de som svarade arbetar 83 % i kommunbranschen (57 % i kommuner, 19 % i samkommuner och 7 % i bolag ägda av kommunen). För privata arbetsgivare arbetade 8 %, i stiftelser och organisationer 3 % och i församlingar 3 %.

Tilläggsinformation:

Ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Arbetsmarknadsforskare Mari Huuhtanen, tel. 050 546 8915, mari.huuhtanen@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.