Jyty: Underskottsbudgeten lappar problemen bara delvis

Regeringen
avslutade på onsdagen den tre dagar långa budgetmanglingen som förutspåddes bli
svår. Man tog itu med problemen på ett sätt som innebär ett 10,7 miljarder euro
stort underskott i budgeten för nästa år. Allt det är ny skuld som läggs till
det gångna årets skuld på ungefär 20 miljarder. Budgetens slutsumma är totalt
64,2 miljarder.

De
stödeuron för kommunerna som utlovades vid regeringens budgetmangling för både
det pågående årets tilläggsbudget och nästa års budget är enligt Jytys
ordförande Maija Pihlajamäki mer än nödvändiga.

”Det är
dock klart att stödsumman ännu inte täcker de luckor som uppstått i
kommunekonomin och som kommunerna lidit av redan före corona-tiden. När man
ännu en gång påtvingar kommunerna nya uppgifter bör man till fullt belopp
ersätta kommunerna de utgifter dessa ger upphov till”, kräver Pihlajamäki.

I många
kommuner är skatteintäkterna enligt Pihlajamäki långt ifrån det förväntade
samtidigt som de lagstadgade uppgifterna nu till och med ökar. ”Det stora
frågetecknet är hur kommunerna klarar av de nya påtvingade plikterna när
resurserna inte räcker till de tidigare uppgifterna.”

Pihlajamäki
påminner om vårens manglingstal som regeringen höll om att föra den offentliga
ekonomin i en hållbar riktning. ”Det är ett bra mål, men i kommunerna verkar
man ha panik. Nästa år hotar en permitteringsvåg, av vilken man fick ett
smakprov, när Vasa stad meddelade att de överväger att permittera hela sin
personal i högst två veckor. Besluten kommer nästa vecka.”

Som ett
positivt beslut ser Pihlajamäki att man börjar bereda bl a frågor om
pensionsslussen, utveckling av lokalt avtalande samt gradering av
arbetslöshetsskyddet vid samma bord som arbetsmarknadsorganisationerna.

”Förhoppningsvis
hittar de som sitter vid bordet en gemensam vision. Det har man ju försökt
länge redan. Om man inte uppnår samförstånd före tidsfristen går ut blir det
regeringen som får fatta besluten. Jag betonar dock att kollektivavtalen är en
viktig garanti för jämlika förhandlingar och också i fortsättningen
arbetstagarnas trygghet.”

Pihlajamäki
anser det vara viktigt att regeringen som en sysselsättningsåtgärd strävar till
att förbättra sysselsättningen genom att satsa på individuellt arbetssökande
genom att öka bl a arbetskraftstjänsterna med 50 miljoner. ”Tyvärr tänker man
avskaffa alterneringsledigheten samtidigt som man försöker förlänga
arbetskarriärerna. Alterneringsledighetssystemet har dock varit en viktig bit
speciellt i den offentliga sektorn när man främjat arbetshälsan, orkandet i
arbetet och på så vis fått längre arbetskarriärer.”

Budgetmanglingens
beslut, enligt vilket man från statens budget nästa år täcker underskottet som
är en följd av nedgången i Veikkaus intäkter, får också tack av Jytys
ordförande. ”Så här säkrar man verksamhetsförutsättningarna för bl a tredje
sektorns icke-vinstdrivande organisationer. Ett bevarande av nuvarande nivå förutsätter
enligt beslutet en budgetfinansiering på 347 miljoner euro.”

Tilläggsinformation: ordf. Maija
Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty representerar ungefär 50 000
tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och
privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens
äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.