Jyty: Stora förväntningar på ramförhandlingarnas stödmiljarder

Offentliga
och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki
kräver att staten så fort som möjligt kompenserar kommunerna för nedgången i
skatteintäkter på grund av coronaepidemin. Regeringen behandlar stödpaketen i
ramförhandlingarna som inleds 7.4.

”Nu
borde man hålla fattningen när det gäller permitteringar. Om något, så hotar de
i värsta fall att till och med förvärra krisen. Redan nu har till exempel många
kommuner tyvärr fattat beslut om inledande av samarbetsförhandlingar utan att
det funnits information om vilken regeringens linje i stödpolitiken kommer att
vara.”

Enligt
experter är coronans följdverkningar på bara kommunerna på kort sikt i
miljardklass.

”Bedömningarna
om kommunernas behov av stödeuron är i klassen åtminstone ett par miljarder.
Skatteintäkterna hotar gå ner också i kyrkosektorn, vilket har en direkt
inverkan på personalen. Och situationen är inte alls bättre på tredje sektorns
arbetsplatser, där man på många ställen utför viktigt servicearbete som
kompletterar den offentliga sektorn.”

Pihlajamäki
anser det vara av yttersta vikt att kommuner och offentliga tjänster stöds
genom exempelvis förhöjningar av kommunernas samfundsskatteandelar samt
grundtjänsterna och statsandelar enligt prövning.

”Företagen
fick redan för några veckor sedan stödpaket till miljardbelopp och dessutom
möjligheter att genom olika åtgärder skjut upp obligatoriska
utbetalningar samtidigt som den offentliga sektorns ökande permitteringar
gör de ekonomiska utsikterna ännu dystrare bl a genom att försvaga
skatteintäkterna”, påpekar Pihlajamäki.

I
Finland är i nuläget långt över 300 000 arbetstagare inblandade i
samarbetsförhandlingar på grund av ekonomins tvärstopp som en följd av
coronapandemin. I de flesta kommunerna har framför allt skolgångshandledare,
personal inom småbarnspedagogik, mat- och städningsbranscherna, ungdoms- och
motionssektorn samt bibliotekspersonal blivit utsatta för permitteringar.

”I de
flesta branscherna har det dock varit positivt att märka att man verkligen har
sökt alternativ till permitteringar. Arbetstagare har uppmuntrats att ta ut
övertidstimmar som flyttats till ”arbetstidsbanken” och att i mån av möjlighet
hålla ackumulerad semester tidigare än planerat.” 

Enligt
Pihlajamäki är det en fin sak att man i en del av kommunerna och också i
kyrkosektorn för personalen har sökt ersättande arbete i exempelvis social- och
hälsovårdssektorn för att undvika permitteringar när arbetet tagit slut. Så i
de fall där det med tanke på personernas utbildning och erbjudna uppgiftsbeskrivningar
bara varit möjligt.

”Det
skulle alltid vara skäl att utreda om det kunde vara möjligt att tillfälligt
placera personer under permitteringshot exempelvis vid tjänster för åldringar.
Jag är orolig över hur hemvårdspersonalen som producerar tjänster för åldringar
ska orka när arbetskraftsresurserna redan före coronaepidemin var extremt
knappa.”

Pihlajamäki
säger också att hon i åldringarnas hemvårdstjänster har stor oro över hur
skyddsutrustningen räcker så att hälsan för hemvårdens kunder och arbetstagare
tryggas.

”Tillräckligheten
av skyddsutrustning som uppfyller kvalitetskriterierna bör vara högsta
prioritet. Även ur denna synvinkel ligger arbetstagarnas arbetarskydd på
arbetsgivarens ansvar”, betonar Pihlajamäki. 

Tilläggsinformation i Jyty:

Ordförande Maija Pihlajamäki,
tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Jyty
representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i
kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är
ungefär 80 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlem i
STTK.