Jyty: Lantbruksavbytandet bör bevaras som en offentlig tjänst

Den föregående regeringen hade i sina planer att överföra anordnande- och produktionsansvaret för lantbruksavbytande från kommunerna och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) till landskapen. Nu när landskapsreformen fallit känner lantbruksavbytarna och lantbruksföretagarna osäkerhet inför framtiden.

– Lantbruksavbytandet kommer också i fortsättningen att bevaras som en offentlig tjänst och en del av det finska socialskyddet, betonade Jytys ordförande Maija Pihlajamäki i sitt festtal vid Lantbruksavbytarna rf:s 40-årsfest i Ylihärmä 27 april.

Enligt Jytys ordförande borde man inte bolagisera avbytartjänsterna, såsom föregående regering försökte göra. Avbytandets produktionsansvarsområden bör dock vid behov byggas ut till ännu större enheter, för områdenas kundantal minskar hela tiden.

Permanenta lösningar bör hittas för deltidsproblemet

Man har inte ännu lyckats hitta hållbara lösningar till avbytandets centrala smärtpunkt, det vill säga arbetets deltid. Ungefär hälften av avbytarna gör deltidsarbete och då är det svårt att klara sig på den lön man får för arbetet.

En lösning kunde vara ersättning för alla arbetsresor som görs under dagen. Speciellt de avbytare som arbetar på mjölkgårdar kan ha 4 dagliga arbetsresor, av vilka två inte ersätts alls.

Arbetsdagarna kan bli verkligt långa, även om det officiellt skulle vara deltidsarbete, eftersom det används flera timmar till arbetsresan med egen bil. På så vis är det en lång tid som binds till arbetet, men lön får man bara för en del av arbetsdagen.

– En avbytares arbetstid är extremt flexibel, för övertidsgränsen per dygn är så mycket som 12 timmar. Utöver beaktandet av arbetsresorna bör tidsgränsen för övertidsersättning per dygn räknas som 9 timmar, säger Pihlajamäki.

Avbytandets deltidsproblem kunde också korrigeras genom att ändra den personliga avbytarrätten till gårdspecifik, något som en förnyelsegrupp för avbytarsystemen försökte få igenom redan för några år sedan.

– Man bör anställa lantbruksavbytarna som heltidsanställda arbetstagare och de långa arbetsresorna bör beaktas. På så sätt kan man säkra tillräcklig inkomst och tillgången på yrkeskunnig arbetskraft för avbytarna, avslutar Jytys ordförande.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.