Jyty kräver en omedelbar lösning av Helsingfors stads löneproblem

Fackförbundet Jyty har till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT skickat en övervakningsbegäran av lönebetalningsproblemen som länge fortsatt i Helsingfors stad. I sista hand blir man tvungen att få saken framåt i domstol, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Jyty kräver att KT utan dröjsmål ser till att Helsingfors stad betalar personalens löner på sätt som förutsätts av arbets- och tjänstekollektivavtalen.

– Vi skickade en övervakningsbegäran till KT, eftersom det är dess uppgift att övervaka att kommunerna följer bestämmelserna i AKTA. Lönebetalningen är arbetsgivarens viktigaste plikt, som Helsingfors stad har brutit mot länge och grovt, påpekar Jytys ordförande Jonna Voima.

Jyty förutsätter i sin övervakningsbegäran att KT senast denna veckas fredag meddelar till vilka åtgärder de skridit i ärendet.

Problemen med Helsingfors lönebetalningar började för över ett halvt år sedan då staden tog i bruk lönebetalningssystemet Sarastia.

– Problemen för våra medlemmars lönebetalning är olika: för somliga har lönen inte betalats alls under vissa månader, andra har fått betydande belopp för stor lön och väntar fortfarande på återkrav, somliga blev helt utan semesterpenning förra sommaren, andras tillägg är obetalda eller en del av lönen har betalats flera månader för sent, beskriver Voima.

Jyty berättar att Jyty-medlemmarna har varit i direkt kontakt med arbetsgivaren om lönebetalningsfelen, men alla fel har man ännu inte korrigerat eller samma fel har upprepats om igen.

– Vi utreder på vår intressebevakningsavdelning olika möjligheter att sköta våra enskilda medlemmars fall. Vi har gett staden tid att ordna upp saken, men om ingen lösning fås nu omedelbart blir vi tvungna att sköta ärendet i domstol, säger Voima.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.