Jyty kräver att Helsingfors höjer ersättningen som arbetstagarna betalas för lönekaoset

​Helsingfors stad har meddelat att de betalar en dröjsmålsavgift på minst 50 euro till de arbetstagare som drabbats. Fackförbundet Jyty anser att ersättningen är alldeles för liten.

– Förseningarna i lönebetalningen har gett många arbetstagare mycket besvär och tråkiga situationer, som inte kvitteras med en dylik formell dröjsmålsavgift. Det föreslagna beloppet är alldeles för litet ens som ersättning för irritationen. De, som orsakats ekonomisk skada på grund av löneförseningarna, bör få förlusterna ersatta till fullt belopp. Varje fall måste gås igenom skilt, kommenterar Jytys ordförande Jonna Voima.

Helsingfors stads lönebetalningsproblem har fortsatt sedan senaste vår, när staden tog i bruk lönebetalningssystemet Sarastia. Som värst har hundratals av stadens arbetstagare blivit helt utan lön, och tusentals utan en del av lönen.

Kommunsektorns organisationer lämnade i augusti till staden ett förslag om hur fördröjningarna i lönebetalningen ersätts till personalen. Organisationerna väntade sig att staden skulle förhandla om ersättningen, men så gick det inte.

– Ursäkter för lönebetalningskaoset har kommit ända upp från Helsingfors stads högsta ledning. Ett slätstruket beslut om fördröjningsavgifterna talar dock ett annat språk. Nu skulle Finlands största arbetsgivare ha haft en fin möjlighet att korrigera ryktesskadan som Sarastia-röran orsakat, anmärker Voima.

Enligt Voima ser situationen speciellt motstridig ut eftersom staden samtidigt betalar Deloitte ett par miljoner euro för att fixa problemen med lönebetalningssystemet. Voima önskar att man nu också skulle förstå behovet av resurser för löneadministrationen.

– Våra medlemmar som arbetar i löneadministrationen har redan länge varnat för riskerna med bristfälliga resurser och önskat extra resurser. Dessa varningar har man inte lyssnat på och nu betalar vi ett högt pris. Den här röran visar hur viktiga fungerande stödtjänster är för hela stadens verksamhet, betonar Voima.

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.