Jyty: Kollektivavtal behövs också i fortsättningen

Finlands Företagare har redan en längre tid haft som mål att ersätta vårt etablerade, i huvudsak förbundsspecifika arbetsvillkorssystem genom avtalande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Skogsindustrin beslöt ifjol att frigöra sig från det förbundsspecifika avtalandets kultur och förra veckan kom Teknologiindustrin till ett slutresultat med liknande inverkan.

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima anser Teknologiindustrins färska beslut vara verkligt beklagligt. "Med det togs flera steg bakåt, inte framåt i avtalskulturen. Allmänbindandet är hotat och arbetsmarknaden står inför minst sagt oroliga tider. Skrotandet av kollektivavtalssystemet för med sig instabilitet och på det viset hittas inga hållbara lösningar", betonar Voima. 

Voima konstaterar att lagstiftningen bara fastställer arbetsvillkorens miniminivå. "Genom kollektivavtal har man avtalat inte bara om minimilön, utan också om många andra anställningsvillkor. Om kollektivavtalen försvinner skulle bl a familjeledigheter med lön, längre sjukledigheter med lön, eventuellt längre semestrar och pekkasdagar, kvälls- och lördagstillägg och mycket mer vara i riskzonen."

Voima frågar om en enskild arbetstagare verkligen kunde avtala om ovan nämnda förmåner åt sig själv. Arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren är ju i princip inte i en jämställd position vid förhandlingar. "Arbetsvillkoren har formats efter ett stort antal förhandlingar – genom att avtala, påverka, till och med genom stridsåtgärder – för alla arbetstagares bästa. De har inte kommit gratis."

Enligt Voima är det klart att Jyty också i fortsättningen förhandlar om arbetsvillkoren för sina medlemmar. "Vi driver också i fortsättningen våra medlemmars sak. Arbetsgivarna blir inte av med kollektivavtalandet med ensidiga linjedragningar." Däremot är det svårt att så här hastigt bedöma alla effekter av Teknologiindustrins beslut. "Branschens förhandlingar på hösten visar i vilken riktning avtalandet utvecklas. I varje fall definierar knappast exportindustrin löneförhöjningarnas nivå såsom den gjorde under senaste förhandlingsrunda!"  

*Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostring och utbildning. Jyty är medlemsförbund i STTK.

Tilläggsinformation: ordförande Jonna Voima,jonna.voima@jytyliitto.fi, tel 0505912341