Jyty bekymrat över nedkörningen av kommunernas och organisationernas välfärdstjänster

Budgetmanglingen år 2021 spelar i stor utsträckning rollen av en vakt när regeringen i budgetmanglingen som inleds 14.9 fattar beslut om bl a stödeuron för kommunernas samt tredje sektorns icke-vinstdrivande organisationers grund- och välfärdstjänster. Ifall förhandsuppgifterna om riktningen av budgetnedskärningarna förverkligas, skulle till exempel social- och hälsoorganisationerna förlora 127 miljoner, alltså en tredjedel av den nuvarande finansieringen på 380 miljoner.

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki har stora förväntningar på manglingen. Kommunernas ekonomi närmar sig avgrundens brant om regeringen inte skrider till kraftiga stödåtgärder. De första som lider av den försvagade kommunekonomin är de medborgare som mitt i coronatider behöver kommuntjänsterna och personalen som hotas av permitteringar och uppsägningar.

"Enbart för kommunekonomin skulle enligt gjorda uträkningar behövas ungefär 1,7 miljarder euro extra för att man ens ska ha en liten chans att klara av tjänsteplikten. Coronakrisen inverkar på kommunekonomin speciellt genom en minskning av kommunal- och samfundsskatterna samt genom mindre betalningsinkomster."

Pihlajamäki påminner om att också icke-vinstindrivande organisationer är i knipa. De har varit stora mottagare av vinstmedel från Veikkaus. Enligt förhandsinformationen försvagar budgetnedskärningarna organisationernas verksamhetsförutsättningar på ett betydande sätt om de förverkligas.

"Effekterna av coronan och en minskning av spelmaskinerna har drabbat penningspelens inkomster hårt och den stora frågan är hur staten kompenserar Veikkaus inkomstförluster.

"Totalt var inkomsterna från penningspelverksamheten ifjol 1,014 miljarder euro. Av detta har kulturens och konstens andel varit näst störst 258 miljoner euro och bl a ungdomsarbetets 54 miljoner.

"Man har under den senaste tiden talat om exempelvis finansieringsunderskottet för ungdomsarbetet med oro i rösten och helt befogat så. Det är speciellt viktigt att komma ihåg att som kommunernas inköpstjänster har också icke-vinstindrivande organisationers verksamhet främjat handlingsförmågan hos människor som är svaga och i fara att bli marginaliserade och på så sätt har den förebyggande verksamheten också sparat samhällets medel."

Pihlajamäki betonar att såväl kommunerna, organisationerna som kyrkan har haft en betydande roll i att säkra, och har det förhoppningsvis fortfarande, att vårt välfärdssamhälle kan svara på olika befolkningsgruppers behov. "Dylika sektorer är exempelvis åldrings-, handikapps-, ungdoms-, barn- samt mentalhälsovårdstjänsterna."

Sysselsättningsåtgärderna i toppen

På budgetmanglingens beslutslista anser Jyty att en höjning av sysselsättningsgraden är en viktig metod när man förstärker den offentliga ekonomin och när man strävar till att undvika nedskärningar av de offentliga tjänsterna.

"En central sak som kräver en lösning i manglingen är en fråga som orsakat mycket diskussion – att avlägsna pensionsslussen. Det är uppenbart att uppehället för de som haft en lång arbetskarriär bör säkras om man i budgetmanglingen besluter om att ta bort pensionsslussen. Många långtidsarbetslösa är redan äldre och av dem är redan en stor del på arbetslöshetsskyddets s k tilläggsdagar. Det har redan varit svårt, nästan omöjligt att sysselsätta dem, samtidigt som det ännu är flera år innan de går i pension."

Jytys ordförande anser att man i budgetmanglingen bör fatta beslut om att ta bort arbetslöshetsskyddets tilläggsdagar. "För att främja sysselsättningen av långtidsarbetslösa måste man hitta åtgärder, med vilka man stöder en förlängning av arbetskarriärerna. Då är det viktigt att bl a arbetsplatsspecifikt söka metoder för att främja hur de äldre orkar i arbetet och att främja deras arbetsförmåga."

Tilläggsinformation: ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi  

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.