JHL och Jyty: Tänker Uleåborg utlokalisera alla sina tjänster?

Uleåborgs
utlokaliseringsplaner har utvidgats till affärsverket Oulun Digi, som har
meddelat om planer att överföra sina IKT-tjänster till en extern
tjänsteproducent genom affärsöverlåtelse. Jyty och JHL godkänner inte Uleåborgs
tjänsteproduktions omfattande utlokaliseringsplaner, vars enda mål är att
försöka spara på personalens löner och övriga arbetsvillkor. Jyty och JHL
påpekar att personalen inte heller har några garantier för att arbetsplatserna
bevaras under den nya arbetsgivaren.

Utlokaliseringen
av affärsverket Oulun Digi skulle beröra ungefär 100 arbetstagare om den
förverkligas. Uleåborg har också tidigare meddelat om utlokaliseringsplaner för
måltids- och renhållningstjänsterna, vilket skulle beröra drygt 300
arbetstagare. Det ser i hög grad ut som om Uleåborgs stads
utlokaliseringsplaner skulle vara ännu större än meddelat.

– Vi ser på Uleåborgs stads agerande som grovt shoppande efter
kollektivavtal. Den enda avsikten med Uleåborgs utlokalisering är att försöka
spara genom att försvaga personalens arbetsvillkor, betonar Jytys ordförande Maija
Pihlajamäki
.

Faran med
utlokaliseringen är att Uleåborgs stads möjlighet att inverka på IKT-tjänsterna
försvagas. För IKT-tjänsternas del finns heller inga garantier för att man
genom utlokaliseringen får inbesparingar till stånd, utan kostnaderna bara
fortsätter att stiga. Fördelarna med en egen tjänsteproduktion är flexibilitet
i exempelvis undantags- och krissituationer. Den egna personalen fakturerar
inte invant för alla tjänster och allt arbete enligt timdebiteringen. Avsikten
är inte heller att uppnå vinst, som i företagsverksamhet.

Vi är väldigt
oroliga över samarbetsfunktionaliteten mellan personalen och Uleåborgs stad. Hur
kan man genuint förhandla om utlokaliseringsförslagen ges färdigt uppgjorda och
man inte ens diskuterar alternativen, frågar JHL:s ordförande Päivi
Niemi-Laine
.

– Uleåborgs
stad har under de senaste åren dragit på sig ett väldigt tveksamt rykte i
personalledarskap. I färskt minne finns vårens avbrott i utbetalning av
personalens löner, samarbetsförhandlingar och massiva permitteringsplaner. De
tider då personalen ansågs vara organisationens viktigaste resurs verkar vara
långt borta, förundrar sig ordförandena tillsammans.

JHL och
Jyty bildar tillsammans förhandlingsorganisationen Offentliga sektorns union
JAU, som för arbetstagarna förhandlar om kommunbranschens kollektivavtal. JAU
representerar ungefär en tredjedel av kommunbranschens personal.

Tilläggsinformation:

Ordförande
Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdet JHL,
tel. 040 702 4772, paivi.niemi-laine@jhl.fi

Ordförande
Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tel.
0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi