JHL och Jyty i ny strejk i Uleåborg – Stadsstyrelsen struntar i stadens arbetstagare

Uleåborgs stadsstyrelse beslöt i sitt möte igår att försämra arbetsvillkoren och skära ned arbetstagarnas utkomst. Fackförbunden JHL och Jyty motsätter sig genom strejk Uleåborgs utlokaliseringar. JHL:s och Jytys medlemmar som arbetar för Uleåborgs stad strejkar on-fr 30.9-2.10.

Uleåborgs stadsstyrelse beslöt på måndagen 28.9 att på ett upprörande sätt försämra arbetsvillkoren för stadens arbetstagare. Stadsstyrelsen godkände för sin del stadens orättvisa utlokaliseringsplaner och föreslår att stadsfullmäktige förverkligar dem.

För måltids- och rengöringstjänsterna uppstod beslutet genom röstningsresultatet 7-6. För en utlokalisering röstade representanter från samlingspartiet, centern och sannfinländarna. De gröna, socialdemokraterna och vänsterförbundet ville bevara tjänsterna som stadens eget arbete. Uleåborg tänker utlokalisera måltids- och rengöringstjänsterna samt IKT-tjänsterna. Dessutom tänker man överföra skolsekreterarna till Monetra Oulu Oy:s tjänst.

JHL och Jyty motsätter sig utlokaliseringarna, eftersom de oundvikligen skulle leda till uppsägningar av personalen och en försvagning av anställningsvillkoren. Fackförbunden har inget annat alternativ än att inleda en ny strejk i Uleåborg. JHL:s och Jytys medlemmar som arbetar för Uleåborgs stad är i strejk från onsdagen till fredagen 30.9-2.10. Strejken inleds 30 september klockan 00.00 och slutar med den arbetstur som börjar 2 oktober. Drygt 2000 personer deltar i strejken.

Strejken är begränsad så att den inte äventyrar någons liv, hälsa eller egendom. Strejken berör inte tjänsteinnehavare eller sysselsatta. Utanför strejken hålls brand- och räddningsväsendet, dygnetruntvård och -omsorg (dygnetruntdagvården hör till strejken), familjedagvårdare och trefamiljsdagvårdare som arbetar i eget hem, Oulun Vesi, coronamottagningarna (Tuira, Kontinkangas, Oulunsalo och Haukipudas), mentalvårdsarbetet och stött boende för personer med funktionsnedsättningar samt hemvårdens tjänster.

Det slutliga beslutet om utlokalisering av tjänsterna fattar Uleåborgs fullmäktige i sitt möte 5 oktober. Uleåborgs stadsstyrelse föreslår för fullmäktige att de själva får rättigheter att utlokalisera och konkurrensutsätta tjänster värda miljoner. Fullmäktige har all orsak att noggrant fundera över hurdana befogenheter de ger stadsstyrelsen.

– Vi förväntar oss att Uleåborgs fullmäktige hittar en klokare lösning än stadsstyrelsen gjorde. Staden planerar att kallt skära ned lönen med 200-300 euro för de som förtjänar 1800 euro i månaden. Uleåborgs utlokaliseringsplaner är ett exempel på ett av de fräckaste arbetsvillkorsshoppandena. Beslutsfattarna bör fundera över hurdana helhets- och multiplikatoreffekter detta har, påpekar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

– Tyvärr stängde stadsstyrelsen ögonen för fakta. Det är otroligt att Uleåborgs beslutsfattare vill slå huvudet i väggen på samma sätt som man gjort i några kommuner och städer. Nu skulle det löna sig att lära av andras erfarenheter. Vid utlokaliseringar har köptjänsternas pris snabbt skjutit i höjden och det finns inga garantier för kvaliteten. Företagen är intresserade av euron på kontot, och inte av de tjänster kommuninvånarna får, påminner JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Läs mer om Uleåborgs situation: Taustamuisto kunnallisten palveluiden ulkoistamisten riskeistä

Tilläggsinformation:

Ordförande Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tel. 040 702 4772

Ordförande Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tel. 0400 537 756

Tilläggsinformation
för Jytys medlemmar i Uleåborg:

Regionombudsman
Jarmo Raappana (Uleåborgs filial), tel. 0500 584 496,
jarmo.raappana@jytyliitto.fi

Huvudförtroendeman (Uleåborgs stad) Kim Ahonen, tel 040 188 3402, kim.ahonen@ouka.fi