JHL, Jyty och FOSU varslar om strejker i Tammerfors och Kuopio i anknytning till kommunsektorns avtalsförhandlingar

De kommunala löntagarnas huvudförhandlingsorganisationer FOSU och JAU (JHL och Jyty) har lämnat strejkvarsel för Tammerfors och Kuopio till Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT och till riksförlikningsmannen.

Den två dagar långa strejken i Tammerfors och Kuopio skulle börja tisdagen den 29 mars kl. 00.01 och sluta onsdagen den 30 mars kl. 23.59. Strejken förverkligas om avtalsparterna inte har nått en uppgörelse före det.

Med stridsåtgärderna eftersträvar arbetstagarorganisationerna att få fart på förhandlingarna om kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal så att ett förhandlingsresultat kan nås. I nuläget har medlingen av arbetstvisten påbörjats med ledning av riksförlikningsmannen.

Strejkvarslet gäller alla kommunsektorns avtal: det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), SH-avtalet, avtalet för undervisningspersonal (UKTA), avtalet för timavlönade (TIM-AKA), avtalet för läkare (LÄKTA) och avtalet för teknisk personal (TS). För JHL:s och Jytys del gäller strejkvarslet även Avainta-avtalet, som följs vid kommunalt ägda bolag.  

Strejken gäller inte sådana arbetsuppgifter där ett avbrott i arbetet skulle medföra fara för liv, hälsa eller egendom.

Det här är JHL:s, Jytys och FOSUs andra strejkvarsel under kommunsektorns avtalsförhandlingar. Det första strejkvarslet gällde en två dagar lång strejk i Jyväskylä och Rovaniemi den 23–24 mars. Även ett övertids- och skiftbytesförbud för hela kommunsektorn pågår den 7–13 mars.

– Vårt mål är naturligtvis ett avtal och inte strejker. Men även proffs inom kommunsektorn förtjänar en lön som motsvarar deras arbetsuppgifter. Det är dags för ordentliga löneförhöjningar, konstaterar fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

– Det råder eller kommer inom en snar framtid att råda arbetskraftsbrist inom flera kommunala yrkesområden. Det är ännu svårare att hitta personal om anställningsvillkoren inte är konkurrenskraftiga. Nu är vår sista chans att visa uppskattning för kommunalt arbete även via löneförhöjningar, kräver Olli Luukkainen, styrelseordförande för FOSU.

– Forskningen visar att i synnerhet småbarnspedagogiken, skolorna och social- och hälsovårdsbranschen är i kris. Barn, unga och familjer är i kris. Den offentliga sektorns personal bär upp Finland från kris till kris. Flyktingar från Ukraina kommer också att ha behov av service. Nu måste lönerna sättas i skicka med hjälp av löneprogram, säger JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Mer information och kommentarer till medier:

Offentliga sektorns union JAU

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, 050 591 2341

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU

Styrelseordförande Olli Luukkainen (OAJ) 0500 652 872