Inget avtal i kommunsektorn har uppstått – Övertids- och skiftbytesförbudet som Jyty utlyst fortsätter

Ett godkännande av kommunsektorns nya tjänste- och arbetskollektivavtal förutsätter godkännande från alla avtalsparter. Även om Jytys förbundsfullmäktige godkände förlikningsnämndens bud på tisdag 10.5 förkastade en del av kommunsektorns avtalsorganisationer det. Således trädde medlingsbudet inte i kraft och inget avtal uppstod. På grund av detta fortsätter det övertids- och skiftbytesförbud som Jyty utlyst i kommunsektorn tills vidare.

Fackförbundet Jyty skulle ha varit redo för avtal i enlighet med förlikningsnämndens bud. Under förhandlingarna har Jytys mål alltid varit löneförhöjningar och ett löneprogram, som beaktar alla kommunsektorns yrkesmänniskor och speciellt låglönebranscherna. I förlikningsnämndens bud skulle Jytys centrala förhandlingsmål ha förverkligats.

–  Avtalsverksamheten är kompromisser och slutresultatet svider i allmänhet en aning för alla parter. Perfekt var budet inte, men ett sådant vi kunde ha levt med, säger Jytys ordförande Jonna Voima.  

I förlikningsnämndens treåriga medlingsbud skulle lönerna för lågavlönade arbetstagare ha stigit mer än för andra. Enligt medlingsbudet skulle varje arbetstagare som omfattas av avtalet detta år fått en allmänförhöjning på två procent, men minst 46 euro, från och med 1.6.2022. Dessutom innehöll förslaget en justeringspott på 0,53 procent från och med 1.10.2022. Både åren 2023 och 2024 skulle avtalsförhöjningarna ha varit minst 1,9 %.

Utöver avtalsförhöjningarna skulle det till medlingsbudet ha hört ett femårigt lönestrukturprogram ovanpå löneförhöjningar enligt den allmänna linjen för åren 2023-27. Den förhöjande effekten på lönestrukturprogrammets lönenivå i medeltal är 5,1 procent under fem år. Genom lönestrukturprogrammet hade man kunnat korrigera löneoegentligheterna i kommunsektorns avtal.

I kommunsektorn förhandlar Fackförbundet Jyty om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), social- och hälsovårdens avtal (SH-avtalet) och den tekniska personalens avtal (TS).

I avtalsförhandlingarna representeras personalen av tre huvudavtalsorganisationer inom kommunsektorn, Offentliga sektorns union JAU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation SOTE. Offentliga unionen JAU består av Fackförbundet Jyty och JHL tillsammans. Motparten arbetsgivaren representeras vid förhandlingarna av Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Läs mer:

•    Fackförbundet Jyty godkände kommunsektorns medlingsbud
•    Övertids- och skiftbytesförbud i kommunsektorns tills vidare från och med 18.4
•    Ofta frågat om övertids- och skiftbytesförbudet

Rådgivning för Jytys medlemmar:

1.    Förtroendemännen på arbetsplatserna (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2.    De regionala filialerna
3.    Anställningsrådgivningen

OBS! Medlemsrådgivning ges i första hand av Jytys förtroendemän och de regionala filialerna.

Följ avtalsförhandlingarna och stridsåtgärderna:

•    Avtalsförhandlingar och stridsåtgärder 2022