Hälsosäkerheten vid gränserna: Beslut om skyldigheterna för personer som anländer till Finland från utlandet

Tisdagen den 6 juli fattade statsrådet beslut om temporära ändringar av lagen om smittsamma sjukdomar och om en modell som i fortsättningen tillämpas för att hindra coronaviruset från att spridas från utlandet med personer som anländer till Finland

Personer som anländer till Finland ska från och med den 12 juli 2021 visa upp intyg över att ha blivit vaccinerade med en covid-19-vaccinationsserie eller intyg över att ha genomgått coronavirussjukdom inom de senaste sex månaderna. Inresande som kan visa upp intyg över någotdera har inga andra skyldigheter som hänför sig till hälsosäkerheten vid ankomsten till Finland.

Andra personer ska visa upp intyg över ett negativt resultat av ett covid-19-test som tagits före ankomsten till landet eller intyg över att ha fått en första vaccindos minst 14 dygn före ankomsten. I båda ovannämnda fall måste inresande dessutom gå och testa sig tre till fem dygn efter ankomsten. Det gäller att undvika kontakt med andra människor och stanna hemma eller på inkvarteringsstället tills ett negativt testresultat har bekräftats.

Personer som anländer till Finland och inte kan visa upp intyg över en covid-19-vaccinationsserie, över genomgången coronavirussjukdom, över ett negativt testresultat eller över att ha fått en första vaccindos minst 14 dygn före ankomsten till landet, ska delta i ett covid-19-test genast efter ankomsten till Finland och i ett andra test tre till fem dygn efter ankomsten.

Skyldigheten att visa upp intyg eller delta i test gäller inte personer som anländer till Finland från ett land eller ett område där incidensen av covid-19 eller förekomsten av virusvarianter inte medför någon särskild risk för spridning av epidemin. Statsrådet har utfärdat en förordning om vilka länder och områden det gäller. Dessa länder och områden är Australien, Hongkong, Island, Israel, Kina, Macao, Malta, Nya Zeeland, Polen, San Marino, Singapore och Vatikanstaten samt kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby och Sør-Varanger i Norge. Förordningen ändras ifall epidemiläget i länderna och områdena förändras.

Skyldigheten att delta i covid-19-test gäller personer som fyllt 16 år. I lagen anges också vissa undantagsgrupper som inte omfattas av skyldigheten att visa upp intyg och delta i test.

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar är det straffbart att inte delta i de covid-19-tester som krävs.

De temporära ändringarna av lagen om smittsamma sjukdomar och statsrådets förordning träder i kraft den 12 juli 2021. De temporära ändringarna gäller till och med den 15 oktober 2021. Förordningen gäller till och med den 31 augusti 2021.

Ytterligare information: